Tecessüs ne demektir?

Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma demektir.

Tecessüs kelimesinin kökeni nedir?

Arapçada, araştırmak anlamındaki "cess" kelimesinden türetilmiştir.

Tecessüs kelimesiyle örnek cümle:

  "Yahya Kemal tecessüsü, üstelemeyi Doğuluların bir kusuru olarak görür."  (Salâh Birsel)