'Tekdüze' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "tekdüze" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Tekdüze ne demektir? TDK'ye göre anlamı...

  1. Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton.
  2. Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye.

Tekdüze kelimesiyle örnek cümle

"Yazıcı, tekdüze bir sesle çabuk çabuk okuyordu." (Yusuf Atılgan)