Terza rima nedir?

Daha çok italyan edebiyatmda görülen ve üçdizeli bendlerden (üçlük) oluşan, bazen son üçlüğünden bsonraki tek dize ile tamamlanan bir nazım biçimidir.  Dante İlahi Komedya'yı bu nazım biçimiyle yazmıştır.

Kafiye düzeni aba bcb ede... yzy z şeklindedir, Üçlüklerin sayısında kısıtlama yoktur.

Türk edebiyatında terza rima

Edebiyatımızda ilk olarak Edebiyat-ı Cedidecilerce denenmiş olsa da İkinci Meşrutiyet'ten sonra yaygınlık kazanmıştır.

Türk edebiyatında terza rimayı ilk kez Tevfik Fikret Şehrâyîn adlı şiirinde denemiştir.

Örnek:

ŞEHİR ÜSTÜNDEN YÜKSELEN AY

Karanlık sokaklara karıştı bir yarasa,
Bir kedi sırtı gibi niçin kabardı dağlar?
Sırtlarında işıktan bir el mi gezdi yoksa?

Ey şehir! İsyanların nasıl yatıştı yer yer,
Sen şimdi kaybolurken gecelerin sisinde,
Bütün çığlıklarını Allah'a götürürler.

Göğe yükselen ayin kan dolu tepsisinde....  (Ziya Osman Saba)