'Tıpkıbasım' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "tıpkıbasım" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Tıpkıbasım ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Bir yazı, desen, tablo vb.nin fotoğrafından kalıp çıkarılarak yapılan aynı basımı, faksimile.

Tıpkıbasım kelimesiyle örnek cümle

Bu eserin tıpkıbasımını ne çok aradım, bilemezsin.