'Topyekûn' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "topyekûn" şeklindedir.

Dilimizdeki her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Topyekûn kelimesinin kökeni nedir?

Türkçe top ve Arapça yekûn kelimelerinin terkibinden oluşmuştur.

Topyekûn ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Eksiksiz, toplam, toplu olarak.

Topyekûn kelimesiyle örnek cümle

"Biz kabahatli memurların topyekûn azillerini bekliyorduk." (Refik H. Karay)