Tundra toprağı nedir? Tundra topraklarının özellikleri nelerdir? Tundra toprakları hangi bölgelerde görülür? Zonal topraklar nelerdir?

TUNDRA TOPRAĞI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tundra iklim bölgesinin kışın on ay donan, yazın iki ay çözülerek bataklık hâlini alan verimsiz topraklarıdır. Üzerinde üç aylık yaz sıcaklığında yeşeren tundra denilen yosun ve otlardan oluşan bitki örtüsü vardır ve organik maddeler uzun süre çözünmeden toprakta kalır. 

Bu topraklar Kuzey Yarım Küre'de görülmekle birlikte, Güney Yarım Küre'de asla görülmez. Humus bakımından fakir olan tundra toprağı, tarıma elverişsizdir. Ayrıca; bu toprakların olduğu bölgelerde, tundra bitki örtüsüne rastlanmaktadır.