Türkiye'de idari fonksiyonlara göre yerleşmeler nedir? Özellikleri nelerdir?

Yerleşim birimleri sahip olduğu fonksiyonlar bakımından birbirinden farklılık gösterir. Fonksiyonel özellikler, yerleşim alanının kurulduğu yerin seçiminde ve yerleşim merkezinin gelişiminde son derece etkilidir. Peki Türkiye'de idari fonksiyonlara göre yerleşmeler nedir? Türkiye'de idari fonksiyonlara göre yerleşmelerin özellikleri nelerdir? Türkiye'de idari fonksiyonlara göre yerleşmelerin alt başlıkları nedir? Köy yönetsel alanı nedir? Belde yönetsel alanı nedir? İlçe yönetsel alanı nedir? Bü

Coğrafya 01.10.2020 - 16:22 01.10.2020 - 16:22 Bülent Deniz

Türkiye'de idari fonksiyonlara göre yerleşmeler nedir? Türkiye'de idari fonksiyonlara göre yerleşmelerin özellikleri nelerdir? Türkiye'de idari fonksiyonlara göre yerleşmelerin alt başlıkları nedir? Köy yönetsel alanı nedir? Belde yönetsel alanı nedir? İlçe yönetsel alanı nedir? Büyükşehir olmayan il yönetsel alanı nedir? Büyükşehirler il yönetsel alanı nedir?

TÜRKİYE'DE İDARİ FONKSİYONLARINA GÖRE YERLEŞMELER NELERDİR? ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Türkiye'deki yerleşim birimleri idari yapılarına göre değişiklik göstermektedir. Bu idari yapılar; Köy, belde, ilçe, şehir ve büyükşehirdir. İdari yapılar, o bölgedeki nüfusa göre belirlenmektedir.

Köy yönetsel alanı:

Köy, ilçe merkezindeki kaymakama bağlı olan en küçük idarî birimdir. Köyde ikamet eden vatandaşlar tarafında seçilen muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.

İlçe yönetsel alanı:

İlçeler, kaymakamlık teşkilatı ve bağlı resmî kuruluşların yer aldığı idarî merkezleridir. İlçenin mülki amiri olan kaymakam başkentten atanır ve ilin mülki amiri olan valiye bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı köy ve belde gibi yerleşmeler ile bunların arazilerinin tamamı ilçelerin sınırını oluşturur. 

İl yönetsel alanı: 

İller, sınırları içinde birden fazla ilçe bulunduran ve vali tarafından yönetilen idarî merkezlerdir.

Valiler başkentten atanır. Kendisine bağlı ilçe, belde, köy yerleşmelerinin tamamı ilin sınırlarını oluşturur. İllerde, vatandaşlar tarafından seçilen belediye teşkilatı da görev yapar. İl belediyelerinin hizmet alanı, il merkezini çevreleyen köy sınırlarına kadardır. Devlet imkânlarından yararlanma ile yerleşmelerin idari statüleri arasında yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle devlet imkânlarını yurt geneline yaygınlaştırabilmek için yerleşim birimlerinin idari statülerinde değişiklikler yapılmaktadır.

2004 yılında çıkarılan kanunla nüfusu 750.000’den fazla olan iller büyükşehir kabul edilmiştir. Büyükşehir yapılanmasıyla yönetim, planlama ve koordinasyon açısından il sınırları içinde birlik sağlanması, hizmetlerin daha verimli şekilde sunulması hedeflenmiştir. Bu nedenle büyükşehir belediye teşkilatının yetki alanı ilin bütün sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilmiş ve köyler de mahalle statüsüne dönüştürülmüştür.

Ülkemizde 2018 yılı itibari ile 30 ilde büyükşehir teşkilatı bulunmaktadır.

Büyükşehirler de diğer iller gibi valiler tarafından yönetilir. 2018 yılı itibarıyla yönetim birimi olarak Türkiye’de 81 il, 922 ilçe ve 18.285 köy vardır. Ayrıca 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 403 ilçe belediyesi ve 386 belde belediyesi olmak üzere toplam 1.389 belediye örgütü bulunmaktadır.

Nüfusu 2 binin üzerinde olan ve belde olarak adlandırılan yerleşmelerde de belediye örgütü vardır. Belde belediyeleri, kendi sınırları içinde ulaşım, altyapı gibi hizmetleri yerine getirir.

Ülkemiz, her ne kadar çok sayıda idari birime ayrılmış olsa da millî sınırlar içinde bir bütündür. Bu bütünlüğü korumak ve ülkemizin her karış toprağına sahip çıkmak ülkesini seven her bireyin temel görevidir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@