Türkiye'deki bitkiler nelerdi? Türkiye'deki bitki formasyonları nelerdir? Hangi bölgede hangi bitki vardır? Endemik bitki nedir? Kalıntı bitki nedir? Türkiye'deki orman formasyonları nelerdir? 

Türkiye'deki bitki formasyonları nelerdir? Özellikleri nedir?

Türkiye'de, iklimlerin özellikleri sayesinde bölgelere göre değişen bitki türleri mevcuttur. Karadeniz'de yoğun orman bitki örtüsü varken, Güney Doğu Anadolu'da yoğun bitki örtüsüne rastlanmamaktadır. Türkiye'nin çoğu bölgesinde hakim olan bitki örtüsü Step yani Bozkır'dır. Türkiye'deki bitki türleri iki başlık altında incelenmektedir. Bunlar:

1- Endemik bitki

2- Kalıntı bitkidir.

Endemik bitki nedir?

Yeryüzünün belirli bir bölgesinde yaşayan ve başka sahalarda rastlanmayan bitki türlerine yerli (endemik) bitki denir.

• Köyceğiz Gölü çevresinde sığla (günlük) ağacı

• Datça ve Teke Yarımadası'nda Datça hurması

• Kazdağları'nda Kazdağı göknarı

• Göller Yöresi'nde kasnak meşesi

• Kastamonu ve Yozgat çevresinde ispir meşesi

• Rize'de (Anzer Yaylası) Anzer çayı

• Safranbolu çevresinde safran otu

• Erzurum'da (Karayazı) ters lale 

Kalıntı bitki nedir?

Geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim koşullarında yaşamış olan bitki türlerinden bazıları, günümüz iklim koşullarına da uyum sağlayarak varlığını sürdürebilmektedir. Bu bitkilere kalıntı (relikt) bitkiler denir.

• Kayın ağacı (Amanos Dağları ve Murat Dağı)

• Sığla ağacı (Köyceğiz Gölü çevresi)

• Sedir ağacı (Kelkit Çayı Vadisi)

• Ihlamur ağacı (Bey Dağları)

• Kocayemiş ve sandaldır (Çoruh Vadisi)

Türkiye'de bitki toplulukları nelerdir?

Karadeniz ormanları

Geniş yapraklı ormanlar kuşağı (Kuzey Anadolu Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçlarında kıyıdan itibaren 1000 metre yüksekliğe kadar)

Karma ormanlar kuşağı (Kuzey Anadolu Dağları'nın denize bakan yamaçlarında genellikle 1000-1500 metreler arasında)

İğne yapraklı ormanlar kuşağı (Karadeniz dağlarının 1500-2000 metreleri arasında)

Asıl Akdeniz kuşağı ormanları (Akdeniz ikliminin tipik özelliklerinin görüldüğü Toros Dağları'nın denize bakan yamaçlarında)

Akdeniz dağ kuşağı ormanları (kızılçam orman kuşağı üzerinde 1000-2000 metreler arasında)

Batı Anadolu ormanları (Ege ile Güney Marmara kıyılarında)