5Gvirusnews'in hesabını kapatan Twitter’e karşı, platform sözcülerinden Abdurrahman Dilipak ve Muammer Karabulut'tan bir dizi açıklama geldi.

5Gvirusnews Platform sözcüleri Dilipak ve Karabulut, dünyada ilk kez 5Gvirusnews adı ile Türkiye’de kurulana haber sitesine ait 101.931 takipçili Twitter hesabı hiçbir uyarı yapılmaksızın kapatıldığını açıkladı.

TWİTTER, GEREKÇE OLARAK COVİD-19 HABERLERİNİ GÖSTERDİ

Yaptıkları yazıl açıklamada; Twitter, aynı zamanda Platform olarak faaliyet gösteren 5gvirusnews’ün e-mail hesabına “CoVİD-19 ile ilgili yanıltıcı ve zararlı olabilecek bilgiler yayma ile ilgili politikamızın ihlali. Twitter hizmetlerini, CoVİD-19 hakkında zarara yol açabilecek yanlış ve yanıltıcı bilgiler paylaşmak için kullanamazsın.” mesaj yollayarak kapattı.

5Gvirusnews'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Twitter’in bu kendini hem muhbir, hem savcı ve hem de yargıç yerine koyan, bize yönelik birer iftira anlamına gelen bu iddiasını, haksız, hukuksuz, “yargısız infaz” olarak görüyor ve reddediyoruz.

5Gvirüsnews Platformuna yapılan bildirimde ifade edilen, “CoVİD-19 ile ilgili yanıltıcı ve zararlı olabilecek bilgileri paylaşma” konusundaki asıl suçluNUN DSÖ’dür ve DSÖ bu görüşümüzü  kendi beyanları ile teyit etmektedir.

DSÖ geçen yıl kurduğu Bilimsel Danışma Grubu’nun (SAGO) pandemi’nin kökenleri için hazırladığı ön raporda, "… şimdiye kadar ne virüsün ataları ne de doğal/ara konaklar veya insanlara yayılma olayı tanımlanmadı" denilmektedir.. Yani DSÖ, kaynağı olmayan, bilinmeyen bir virüs için pandemi ilan etmiştir. 5gvirüs’ün bu temelde doğruyu söylemesi Twitter’e göre yanıltıcı olmuş, CoVİD-19’i pazarlayanlara zarar vermiştir.

DSÖ Genel Direktörü Tedros, CoVID-19'un ilk tanımlanmasının üzerinden iki buçuk yıl geçmesine rağmen Pandemiye neden olan virüs için, "Henüz nereden geldiğine veya insan nüfusuna nasıl girdiğine dair cevaplara sahip değiliz" açıklaması ile yine 5gvirüs’ü doğrulamıştır. Doğal olarak kaynağı olmayan bir virüs ile pandemi ilan edilmeyeceği için de Tedros, “siyasete alet etmeyelim” demektedir, ki bu bir suç itirafıdır.. Twitter ise 5gvirusnews’in yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesi ile sosyal medyadaki hesabını kapatmaktadır. Burada Twitter “Kraldan fazla kralcı” bir rol üslenerek, “rivayeti kendinden menkul” bir tavırla, “ben yaptım oldu.” mantığı ile, bir “emrivaki” şeklinde, hukuksuz ve keyfi bir şekilde, gerçeklere karşı, suç olmayan bir konuda, suç ihdas ve isnat etmektedir.

Verdiğimiz örnek,  9 Haziran 2022 tarihinde DSÖ tarafından yapılan yalnızca 1 aylık gelişmenin itirafı ve COVİD-19’un (Virüse verdikleri adı ile SARS-Cov-2) yalan olduğunun ilanıdır. Twitter, CoVİD-19’a  inanmayı sanki “kutsal bir emir” olarak göstererek, sanki büyük bir günahın üstünü örtme çabasındadır. Sanki pandemiyi DSÖ değil de Twitter ilan etmiş gibi bir açıklama yapmıştır.

Dışişleri'nden sert açıklama: "Şiddetle lanetliyoruz!" Dışişleri'nden sert açıklama: "Şiddetle lanetliyoruz!"

Twitter’ın hesabımızı kapatması, düşünce, ifade, basın, bilgi edinme ve örgütlenme hürriyetine yönelik bir tehdittir. Haksızlıklar karşısında susmayacağız ve hakkımızı ulusal ve uluslararası divanlarda arayacak ve bu durumu ülkemizde yasama, yürütme, yargı, basın, STK’lara duyurmanın yanında aynı şekilde dış ülkelerin ilgili birimlerine ve uluslararası örgütlere ve diplomatik merkezlere de duyuracak, gelişmeler hakkında bildirecek, insani ve hukuki anlamda müzaheret talep edeceğiz.

Haksızlıklar karşısında susanlar sadece Haklarını değil, onurlarını da kaybederler. Bir kişiye yapılan bir haksızlık bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. Biz Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi olma misyonumuzu sonuna kadar savunacağız. Mücadelemiz, Hak ve Hukuk mücadelesidir. İnsanlığın geleceği ve onurunun, sağlık ve güvenliğinin korunması mücadelesidir. Bütün insanlığın hayrına olmayan bir düşünce ve eylem bizim düşünce eylemimiz olmayacaktır.

Biz 'adalet' istiyoruz, barış istiyoruz ve özgürlük istiyoruz. Biz düşünlerimizi, korkularımızı ve umutlarımızı paylaşmak istiyoruz. Ve biz biliyoruz ki, kederler paylaşıldıkça azalır ve mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır.

Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, zalimlere karşı, mazlumlardan yana olacağız. Biz tarafımızı seçtik ve ilan ediyoruz. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. Herkesin inandığı gibi yaşadığı, düşündüğünü özgürce ifade edebildiği,  mal, can, namus, nesil emniyetinin güvende olduğu, katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir dünyanın inşası için bütün dünyanın bilgili, onurlu ve cesur insanları birleşiniz diyoruz.

Bilimin öğrettiği sorgulayan, araştıran, ısrarla ve sabırla gerçekleri arayan yolundan ayrılmayacağız.

Bilim teknolojinin değil İnsanın emrinde olacak!

İnsana zarar veren teknolojiyi red ediyoruz!

Son olarakta 5gvirusnews-platformu başından, hatta 11 Mart 2020’den önce küresel darbeye  karşı durmuş, ilan edilen pandemiye plandemi demiş, COVİD-19’un da kaynağı yok iddiasında bulunmasına rağmen, twitter neden hesabımızı şimdi kapatmıştır?

Çünkü iyice köşeye sıkıştılar, çok şey bildiğimizi biliyorlar ve son kozlarını oynamak için de bütün tedbirleri alarak insanların ve devletlerin üstüne gidecekler!

Hitler'in zalimliğinden çok daha büyük zalimlik yapıyorlar ve daha da büyütecekler!