İşte, "Umeyr bin Ebî Vakkas kimdir? Umeyr bin Ebî Vakkas nerede doğmuştur? Umeyr bin Ebî Vakkas ne zaman doğmuştur? Umeyr bin Ebî Vakkas nasıl Müslüman olmuştur? Umeyr bin Ebî Vakkas nasıl hicret etmiştir? Umeyr bin Ebî Vakkas nasıl evlenmiştir? Umeyr bin Ebî Vakkas’ın cesareti, Umeyr bin Ebî Vakkas’ın hayatı, Umeyr bin Ebî Vakkas’ın vefatı." sorularının cevabı.

UMEYR BİN EBU VAKKAS KİMDİR?
UMEYR BİN EBÎ VAKKAS’IN HAYATI

Umeyr, Sa'd bin Ebî Vakkas'ın kardeşiydi. Hz. Sa'd'dan sonra, 13-14 yaşlarında çocuk iken Müslüman oldu. Annesinin bütün zorlamalarına rağmen hak yolda sebat eden Hz. Umeyr, daha sonra Medine'ye hicret etmişti.

Müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir'e katılmaya can atıyordu. O sırada 16 yaşındaydı. Resulullahın (a.s.m.), yaşı küçük olanları geri çevirdiğini görünce, kendisini de geri döndüreceğinden endişeliydi. Saklanmaya çalıştı. Fakat Peygamberimiz kendisini gördü. Geri dönmesini istedi. Umeyr, "Belki Allah bana şehitlik nasip eder," diye düşünüyordu. Geri dönme isteğini duyunca ağlamaya başladı. Onun bu yaşta müşriklerle savaşmaya karşı gösterdiği arzu, Resulullahı duygulandırdı ve savaşa katılması için müsaade etti.

Savaş başlar başlamaz Hz. Umeyr kahramanca hücuma geçti. Müşriklerin arasına daldı. Onlara kan kusturuyordu. Bir müddet sonra aldığı yaralar şehadet şerbetini içmesine ve Cennete uçmasına vesile oldu. Böylece küçük yaşta Bedir şehitleri arasına katıldı.

Allah ondan razı olsun.