Ümmü Rûmân kimdir? Ümmü Rûmân’ın hayatı

Ümmü Rûmân kimdir? Ümmü Rûmân’ın hayatı, Ümmü Rûmân’ın vefatı…

İslam 02.10.2020 - 15:33 02.10.2020 - 15:33

Hanım sahabilerden biri olan Ümmü Rûmân hakkında “Ümmü Rûmân kimdir? Ümmü Rûmân’ın hayatı, Ümmü Rûmân’ın vefatı” gibi soruların cevapları tüm detaylarıyla haberimizde…

ÜMMÜ RÛMÂN KİMDİR?
ÜMMÜ RÛMÂN’IN HAYATI

Ümmü Rümân daha önce dulken, Hz. Ebû Bekir'le evlenmişti. Hz. Âişe Vâlidemizle, Hz Abdurrahman bu evlilikten dünyaya geldi İslâmiyet’in ilk yıllarında Müslüman oldu. Sıkıntılı ve işkenceli günlerde Hz. Ebû Bekir'e destek oldu. Allah yolunda karşılaştığı bütün sıkıntılara sabretti. O kadar maddi manevi sıkıntılar iç içe olduğu halde, bir sefer olsun halinden şikâyet etmedi. Peygamberimiz Hz. Ebû Bekir'le çok sık görüşürdü. İslâmiyet’in yayılması hususunda onunla istişare ederdi. Bu vesileyle sık sık evine giderdi. Evinde, İslâmiyet’in yayılması hususunda sohbet edilmesi, Ümmü Rûmân'ı (r.a.) çok sevindirirdi. Peygamberimize elinden gelen hürmet ve yakınlığı gösterir, evini şereflendirmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederdi. Hz. Hatice Vâlidemizin vefatından sonraydı. Peygamberimize Hz. Aişe ile evleneceği vahyedilmişti. Resulullah (a.s.m.) bu bahtiyar âileyi ziyarete gitti günde Ümmü Rûmân'a, "Aişe'yi koruyup ona iyi muamele etmenizi tavsiye ederim" dedi. Ümmü Rûmân zeki birisiydi. Resulullahın bu tavsiyesinde mut laka bir hikmetin bulunduğunu tahmin ediyordu. Bundan böyle Hz. Âişe'ye daha bir ihtimam gösterdi. Fakat her nasılsa bir gün Resulullah (a.s.m.) Hz. Aişe'yi ağlarken buldu Onun böyle hıçkıra hıçkıra ağlaması Resulullahın şefkatine dokundu. Yanına yaklaşarak niçin ağladığını sordu. Âişe (r.a) annesi yüzünden ağladığını söyledi. Peygamberimiz Ümmü Rûmân'a döndü ve "Ben sana Aişe'ye iyi davranmanı söylememiş miydim?" buyurdu. Ümmü Rümân (r.a.) mahcubiyet içerisinde artık ona sert davranmayacağına dair söz verdi.

Bu hadiseden bir müddet sonra Osman bin Maz'un'un (r.a.) hanımı Hz. Havle, Resulullaha gelerek Hz. Aişe ile nikâlanması teklifinde bulundu. Peygamberimiz de bunu kabul ederek, Hz. Havle'yi dünür olarak gönderdi. Hz. Havle'ye kapıyı Ümmü Rûman açtı. Havle'nin (r.a.) sevinç içerisinde olduğunu görünce, bunun sebebini sordu. Hz. Havle, "Ey Ümmü Rüman, Cenab-1 Hakkın hayır ve bereket sizi hangi mertebeye eriştirdiğini biliyor musun?" diye sordu. Ümmü Rûman meraklanmıştı. Heyecanla, "Nedir o?" dedi. Hz. Hav le, "Resulullah Aişe'yi istemek için beni size gönderdi" diye müjdeyi verdi. Ümmü Rûman bu habere çok sevinmekle beraber bir cevap veremedi. Havle'ye Hz. Ebû Bekir'i beklemesi ricasında bulundu. Biraz sonra Hz. Ebû Bekir gel di. Hz. Havle ona da müjdeyi verdi. Hz. Ebû Bekir için Resulullaha kayınpeder olmaktan daha güzel birşey düşünülebilir miydi? Teklifi kabul etti. Böylece Peygamberimizle Hz. Aişe Vâlidemiz nişanlandılar.

Gerek Hz. Ebû Bekir, gerekse Ümmü Rûmân bundan böyle Hz. Aişe'ye daha bir dikkat gösterdiler. Onu Resulullaha eş olabilecek şekilde yetiştirmek için gayret sarfettiler.

Bir müddet sonra Peygamberimiz (a.s.m.) Hz. Ebû Bekir ile birlikte hicret etti. Her ikisi de ev halkını Mekke'de bırakmışlardı. Çünkü beraber getirmeleri tehlikeliydi. Hicretten birkaç gün sonra, onlar getirmenin yollarını araştırdılar. Peygamberimiz, evlatlığı Zeyd bin Härise'yi (r.a.), Hz. Ebû Bekir de, oğlu Abdullah'ı bu iş için vazifelendirdi. Onlar Mekke'ye gittiler. Mü'minlerin annesi Sevde bint-i Zem'a'yı, Hz. Fâtıma'yı, Ümmü Rûman' (r.a) ve Hz. Aişe'yi alarak Medine'ye doğru yola koyuldular.

Bir ara Hz. Âişe'nin devesi kaçtı. Ümmü Rûman (r.a.) çok üzüldü. Başına bir felaket gelirse Resulullaha ne cevap verecekti? "Eyvah kızcağızım! Eyvah gelinciğim!" diye çırpınmaya başladı. Biraz sonra deve sakinleştirdi. Bu küçük kafile yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı.

Ümmü Rümân (r.a.), Mekke'de olduğu gibi, Medine'de de Hz. Ebû Bekir'in en yakın desteği oldu. Bir yandan da, Hz. Aişe'ye, kuracağı yuvanın mükellefi yetlerini, Resulullaha karşı nasıl davranması gerektiğini öğretiyordu. Hz. Ümmü Rümân, ibâdete düşkünlüğüyle tanınıyordu. Çok namaz kılardı. Bir gün yine namaz kılıyordu. Fakat biraz sallanıyordu. Tam o sırada Hz. Ebû Bekir geldi. Onun namaz kılarken sallanmasını uygun bulmadı. Namazı tamamlamasını bekledi. Sonra da namazda sallanmamasını istedi ve bu hususta Peygamberimizden şu hadisi nakletti:

"Sizden biriniz namaza durduğu zaman her hangi bir yerini kıpırdatmasın. Yahudiler gibi de sallanıp durmasın. Çünkü dimdik durup sağa sola kıpırdamamak, namazı tamamlayan şeylerdendir."

Peygamberimiz (a.s.m.) kayın vâlidesine karşı çok saygı gösterir, bir evladın annesine nasıl davranması gerekiyorsa, öyle davranırdı. Bu büyük İslâm kadını hicretin 6. yılında Medine'de vefat etti. Defin işiyle bizzat Peygamberimiz ilgilendi, kabrine o indirdi. Sonra da şöyle buyurdu:

"Kim Cennet hurilerinden birine bakmaktan hoşlanırsa Ümmü Rûmân'a baksın. İlâhi, Ümmü Rûmân'ın Senin yolunda ve Resulünün uğrunda neler çektiği Sana gizli değildir."

Yorumlar