Ümmü Seleme kimdir? Ümmü Seleme’nin hayatı

Ümmü Seleme kimdir? Ümmü Seleme Peygamber efendimizle nasıl evlenmiştir? Ümmü Seleme’nin hayatı, Ümmü Seleme’nin vefatı…

İslam 28.09.2020 - 15:16 28.09.2020 - 15:16

Peygamber Efendimizin hanımlarından biri olan Ümmü Seleme validemizin Peygamberimizle nasıl evlendiği Ümmü Seleme’nin hayatı Ümmü Seleme’nin vefatı, Ümmü Seleme’nin peygamberimizle evliliği ve Ümmü Seleme kimdir gibi soruların cevapları tüm detaylarıyla haberimizde.

İşte, "Ümmü Seleme kimdir? Ümmü Seleme Peygamber efendimizle nasıl evlenmiştir? Ümmü Seleme’nin hayatı, Ümmü Seleme’nin vefatı…" sorularının cevabı.

ÜMMÜ SELEME KİMDİR?
ÜMMÜ SELEME’NİN HAYATI

Hz. Ümmü Seleme ilk Müslümanlardandı. Abdullah bin Abdülesed'le evliydi. Bu bahtiyar aile İslâmiyet’i kabul etmekle akrabalarının ve diğer müşriklerin akıl almaz işkencelerine maruz kaldılar. Fakat inançlarından zerre kadar taviz vermediler. İşkenceler dayanılmaz bir hal alınca da Habeşistan'a hicret ettiler. Habeş Necaşisi kendisine sığınan muhacirleri iyi karşıladı. Onlardan hiçbir yardımı esirgemedi. Fakat vatanlarından, Peygamberimizden uzakta olmak diğer muhacirler gibi Ümmü Seleme'yi ve beyini de çok üzüyordu. Hz. Ümmü Seleme'nin gurbet ellerde dört çocuğu dünyaya geldi. Bunlar, Zeyneb, Seleme, Ömer ve Dürre idi.

Asıl ismi Hind olan Ümmü Seleme, bu künyeyi oğlu Seleme doğduktan sonra aldı. Muhacirler uzun müddet Habeşistan'da kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye döndüler. Fakat yine müşriklerin işkencelerine maruz kaldılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Müslümanlara Medine'ye hicret etmelerini emretti. Ümmü Seleme'nin kocası Ebû Seleme, hanımını ve çocuklarını da yanında götürmek istedi. Oğlu Seleme ve hanımını deveye bindirdi ve Medine'nin yolunu tuttu. Ancak biraz sonra Ümmü Seleme'nin akrabaları Ebû Seleme'nin karşısına dikildiler ve Ümmü Seleme'yi götürmesine müsaade etmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine Ebû Seleme, mahzun bir şekilde yalnız olarak yoluna devam etti.

Sonrasını Ümmü Seleme'den dinleyelim:

"Akrabalarım beni Ebu Seleme'den alınca onun yakınları kızdılar ve 'Madem onlar Ümmü Seleme'yi bizim adamımızdan ayırdılar, biz de oğlumuzu Ümmü Seleme'nin yanında bırakmayız' dediler. Oğlum Seleme'yi aralarında çekiştirmeye başladılar. En sonunda onun elini kolunu çıkardılar ve o haliyle Seleme'yi alıp götürdüler. Bir yıla yakın bir müddet, akşama kadar gözyaşı döktüm. Nihayet bana acıdılar ve 'İstersen kocanın yanına gidebilirsin' dediler. Ebû Seleme'nin akrabaları da, oğlumu getirip bana verdiler. Daha sonra ben Medine'ye hareket ettim."

Ümmü Seleme uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı ve kocası Ebû Seleme'yi buldu. Artık hasret ve çile sona ermiş, aile fertleri tekrar birbirlerine kavuşmuştu, Ümmü Seleme ile Ebû Seleme evlilik hayatının müstesna misallerini veriyorlardı. Çok mesuttular. Hattâ Ümmü Seleme, şayet Ebû Seleme kendisinden evvel vefat edecek olursa başka bir erkekle evlenmeyi bile düşünmüyordu.

Bir gün bunu muhterem beyine şöyle söyledi:

"Cennetlik kocası ölen Cennetlik bir kadın, sonradan başkası ile evlenmezse, muhakkak Allah onu Cennette kocası ile bir araya getirecektir. Aynı şekilde, Cennetlik bir hanımı vefat eden Cennetlik bir koca da sonradan başka bir kadın la evlenmezse, muhakkak Allah onu da karısıyla bir araya getirecektir. O halde, gel, seninle sözleşelim: ne sen benden sonra evlen, ne de ben senden sonra evleneyim."

Eba Seleme, onun bu teklifini kabul etmedi ve şu karşılıkta bulundu:

"Sen benim sözümü dinle! Ben öldükten sonra sen evlen." Ebû Seleme daha sonra değerli hanımı için şu duâyı yaptı:

"Allah'ım, Ümmü Seleme'ye benden sonra daha hayırlı ve onu hor görmeyecek, incitmeyecek bir koca nasip et."

Bu konuşmadan kısa bir zaman sonra Ebu Seleme'nin Uhud Savaşında aldığı yarası açıldı. Yatağa düştü. Ümmü Seleme ona hizmet ediyor, bir dediğini iki etmiyordu. Elinden gelen fedakârlığı gösterdi. Ancak Ebû Seleme hastalığının üzerinden beş ay geçtikten sonra vefat etti. Peygamberimiz bu fedakâr Sahabisinin vefat haberini alınca hemen geldi. Ebû Seleme'nin yanına oturdu. Ebû Seleme'nin açık kalan gözlerini kapadı ve "Şüphesiz, ruh çıktığı zaman göz onu takip eder" buyurdu.

O sırada Ebû Seleme'nin yakınlarından bazıları ağlıyorlardı. Peygamber Efendimiz, kadınların ağıt yakmalarını hoş karşılamadı, "Siz kendiniz için ancak iyilik isteyin. Çünkü melekler söylediklerinize âmin derler" buyurarak onları ikaz etti. Daha sonra da Ebu Seleme için şu duâda bulundu: "Allah'ım, Ebû Seleme'yi affet. Derecesini hidayete erenler arasında yükselt. Onun arkasında kalanlar içinde Sen ona halef ol! Bizi de, onu da affet. Ey âlemlerin Rabbi, kabrini genişlet. Ve orada onun nurunu çoğalt!"

Ümmü Seleme kocasının vefatından sonra dul kaldı. Başka bir erkekle evlenebilmesi için beklemesi gereken müddet (iddet) tamamlanınca birçok Sahabi ona evlenme teklifinde bulundu. Fakat o bunların hiçbirisini kabul etmedi. O "Mü'minlerin annesi" şerefine nail olacaktı. Fakat bunu bilmiyordu. Devamlı olarak Ebû Seleme'nin Peygamber Efendimizden öğrendiği ve kendisine de öğrettiği şu sözleri düşünüyor ve söylüyordu. Peygamberimiz bir defasında şöyle buyurmuştu:

"Müslümanlardan herhangi birisi bir musibete uğrar da, 'İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn' der, sonra da 'Allah'ım, bu uğradığım musibetin mükâfatını ihsan et ve beni ondan daha hayırlısına nail et' diye duâ ederse, muhakkak Allah onun duasını kabul eder."

Ümmü Seleme bir yandan Peygamberimizin tavsiye ettiği duâyı tekrarlıyor, bir yandan da "Ebû Seleme'den daha hayırlı kim olabilir?" diye düşünüyordu.

Peygamber Efendimiz, Ümmü Seleme gibi mücâhide bir hanımın dört çocuğu ile ortada kalmasına ve perişan olmasına gönlü râzı olamıyordu. İslâmiyet uğrunda bu kadar çile ve ıstırap çeken bu fedakar Sahabi Sini nikâhı altına almakla mükafatlandırmak istedi. Ve dünür göndererek kendisi ile evlenmek istediğini bildirdi. Ümmü Seleme, Resulullahın elçisini görünce duasının kabul edildiğini anladı. Çok sevinmekle birlikte çocuklarının Resulullahı rahatsız edeceklerinden korktuğu için müsbet cevap vermedi. Nihayet Peygamber Efendimiz kendisi gitti. Ümmü Seleme Resulullaha şöyle dedi:

"Ya Resulallah! Ben yaşlı bir kadınım. Hem çocuklarım var. Aynı zamanda şiddetli bir şekilde kıskancım."

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Yaşlı bir kadın olduğunu söylüyorsun. Bir kadına kendisinden daha yaşlı bir erkekle evlenmesi ayıp değildir. Yetimlerin annesi olduğunu söylüyorsun. Onların geçimleri Allah ve Resulüne aittir. 'Diğer hanımlarınızı kıskanırım' diyorsun. Bunu senden gidermesi için Allah'a duâ ederim" karşılığını verdi.

Bunun üzerine Ümmü Seleme Peygamberimizin teklifini kabul etti ve Şevval ayında nikâhlandılar. Nikâh esnasında Peygamber Efendimiz düğün yemeği verdi. Hz. Ümmü Seleme bu düğün yemeğini şöyle tarif eder:

"Vefat eden Zeyneb'in [mü'minlerin annesi] odası bana verildi. Odada bir toprak çanak, çanağın içinde bir parça arpa, bir el değirmeni ve bir de taştan yapılmış çömlek buldum. Çömleğin içinde erimiş halde bir miktar yağ gördüm, Arpayı el değirmeninde öğüttüm. Sonra onu çömlekte bulamaç yaptım. Biraz yağ alıp içine koydum, katık yaptım. İşte bu yemek Resulullah ile ev halkının düğün yemeği idi."

Hz. Ümmü Seleme'nin Peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. Resulullah onu kendisinin en yakınları ve mübarek neslinin devamına vesile olan Ehl-i Beyti arasında sayıyordu. Resulullah birgün Hz. Ümmü Seleme'nin yanında bulunurken Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz Hasan ve Hz. Hüseyin gelmişti. Peygamberimiz onlarla beraber yemek yedi. Sonra da kızı Hz. Fâtıma'yı, damadı Hz. Ali'yi ve torunları Hasan ile Hüseyin'i hırkasının içine alarak "Ya Rabbi, bunlar benim Ehl-i Beytim ve yakınlarımdır. Onlardan günahları gider ve onları temizle" buyurdu. Ümmü Seleme böyle bir fazileti kaçırmak istemedi. "Ya Resulallah! Ben de Ehl-i Beyttenim" dedi. Peygamber Efendimiz "Evet, inşaallah" buyurarak sevgili hanımını taltif etti.

Hz. Ümmü Seleme, Peygamberimize yakınlığı ile tanınıyordu. Bu sebeple, Peygamberimizin hanımları Resulullahtan bir şey isteyecek olsalar Ümmü Seleme vasıtası ile isterlerdi.

Ümmü Seleme birçok Sahabînin erişemediği bazı ulvî manzaralara da şâhit oluyordu. Bir gün Peygamberimizle birlikte iken Cebrail, Sahabîlerden Dıhye'nin suretinde idi. Bunun için geleni Dıhye sandı. Fakat sonradan Peygamber Efendimiz onun Dıhye değil, Hz. Cebrail olduğunu söyleyince çok sevindi. Çünkü vahiy meleğini görme bahtiyarlığına ermişti.

Peygamberimizin vefatına kadar onunla birlikte yaşayan Hz. Ümmü Seleme ondan çok şey öğrendi. Bilhassa kadınlarla ilgili mevzularda İslâm fıkhını en iyi bilen Sahabiler arasında yer aldı. Diğer taraftan Ümmü Seleme hadis ilmine de çok büyük hizmetlerde bulundu. O, Peygamberimizin hanımları içerisinde hadis rivayeti hususunda Hz. Aişe'den sonra gelir.

Ümmü Seleme Vâlidemizin rivayet ettiği hadislerden birkaçı şu meâldedir:

"Kocası kendisinden razı olduğu halde ölen kadın Cennete girer.”

"Ey kalpleri döndüren Allah! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl."

Ümmü Seleme Vâlidemizin Peygamberimizin mübarek torunlarına büyük bir muhabbeti vardı. Onları gördükçe hep Resulullahın onlara olan muhabbet ve şefkatini hatırlardı.

Evlâdı gibi korur, bir zarar gelmemesi için elinden gelen gayreti sarfederdi. Başlarına en küçük bir şeyin gelmesine tahammül edemezdi. Sahabeler bir gün onun ağladığını gördüler. Sebebini sordular. Ümmü Seleme şu cevabı verdi:

"Rüyamda Resulullahı gördüm. Başında, saç ve sakalında topraklar vardı. Ey Allah'ın Resulü size böyle ne oldu?' diye sordum. 'Biraz önce Hüseyin'i şehit ettiler' buyurdu. İşte bu gördüğüm rüyanın tesiri ile ağlıyorum" dedi.

Nitekim bu rüyanın üzerinden çok az bir zaman geçtikten sonra Hz. Hüseyin'in şehit edildiğini duydu. Baygınlık geçirdi. Hıçkırıklar içerisinde ağladı. Peygamber hanımları içerisinde son vefat eden ve 84 yıl gibi bereketli bir ömür süren Ümmü Seleme, Hicretin 58. senesinde Medine'de vefat etti. Baki Kabristanına defnedildi. Cenaze namazını Ebû Hüreyre kıldırdı.

Allah ondan razı olsun.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@