• Korona Virüs ile ilgili bilgilerin geldiği ilk günler . Çin'de yürürken yere düşenler..

• ABD seçimleri..

• Kudüs'ün işgalci devletin başkenti ilan edilişi..
• WhatsApp , Telegram, Bip,Signal.....Oyunlar ve kazanılan milyonlar.

• Yasaklar ve fakirleşen,yok olan küçük esnafın yanında;
-Djital para,
- Djital satış siteleri,
-Büyük marketler zincirleri...
-Elon Musk,Bill Gates....vb leri tarafından götürülen milyonlar.

 Not. Geçen sene 28 TL olan büyük marketlerdeki yağ bu sene bitmeden üç ay önce nasıl 64 TL oldu çok merak eden başka kimse yok mu?

Evet virüs var susalım.


SÜRÜ PSİKOLOJİSİ:

Bir inanca, fikre veya trende bağlı kişi sayısının çokluğuna bağlı olarak bahsi geçen şeye olan ilginin arttığı fenomendir.  Sürü psikolojisinde bir şeye inanan kişi sayısı arttıkça, diğer insanlar da ilginin artma sebebinden bağımsız bir şekilde akıma dahil olur.

Hemen hemen herkes kendisini, çevresindeki insanlardan daha mantıklı, daha akıllı olduğunu zanneder. Ego o kadar çok denetim altına almış ki , ortalama insandan daha zeki olarak değerlendirir kendini. Baskın egonun esareti ile kendi kararlarını, kendi seçimlerini beğenir.
Oysa gerçek olan bunların tam aksi.
 İnsan davranışlarının çok önemli bir kısmı, içinde yaşadığı gruplar tarafından şekillenir. İnsan kimlerle birlikte yaşarsa bir süre sonra, ister istemez onlar gibi olur.


Harvard Üniversitesi’nden Benjamin Libet’in yaptığı deneyler, çoğu zaman insanın mantığıyla  karar almadığını  kanıtladı.  Bu deneylerde Libet, bir durum karşısında, genellikle önce insanın bilinçaltının onun ne yapacağına karar verdiğini, sonra da mantığının devreye girip bu kararı doğruladığını saptadı.  Aklıyla karar aldığını zannetse de, çoğu durumda insanı yönlendiren onun sezgileriydi. Yani açık ve net olan sonuç daha doğrusu gerçeklik : İnsanın aldığı kararlarda genellikle akıl sonradan devreye giriyordu.


 Başkalarının eylemlerini veya inançlarını takip etme eğiliminin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili iki görüş vardır. İlk görüş insanların doğrudan başkalarıyla uyumlu olmayı tercih etmelerinin sonucunda sürü psikolojisinin oluştuğudur. Sürü psikolojinin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili diğer görüş ise insanların bilgileri başkalarından öğrenmesiyle sürü psikolojisine dahil olduğudur. Her iki açıklama da psikolojik deneylerde uydumculuk eğilimine kanıt olarak kullanılmıştır.

Bu konsepte göre, bir ürün ya da fenomenin popülaritesinin artması, daha fazla insanı da sürünün parçası olmaya teşvik etmektedir. Sürü psikolojisi moda trendlerini de açıklamaktadır.
Farklı kaynaklarda ogrenmelerimizin %70 lik kısmının görsel hafıza ile ilgili olduğuna dair bilgiler ile karşılaşmıştır çoğumuz.
 Bireyin bir şeyi görmesi, o şeyi yapmış olması gibi algılamasına neden olur. Bu duruma vesile olan şey ise  insanın beynindeki ayna nöronlardır.  Yapılan bir eylemi  seyretmek,  o eylemi yapmak  gibi bir etki oluşturur.

 Sürü Psikolojisinin Temel Nedeninin Ayna Nöronları Mı?

 Siyasi parti,dernek,vakif...vb bir gruba ait olup onay almak insana güven verir.  Birey içinde bulunduğu çevreye göre şekil alır. Hemen herkes, çok kısa sürede o çevrenin giyim tarzını hemen çözer ve hızla gruba benzemeye başlar. Farkına varsa da varmasa da insan,  ait olduğu -ya da ait olmak istediği- gruba uyum sağlamak için fikirlerini, görüşlerini, düşüncelerini, davranışlarını değiştirir.

 Şurası farklı örneklem grupları ile kanıtlanmış bir  gerçeklik ki : Gruba ait olmaya başlayınca bireylerin kendi akılları, iradeleri, yetenekleri ve kişilikleri geri planda kalır.

 Akıl süzgecinden geçirilmiş, mantıklı, hatta en azından kişisel olan karar denen şey ortadan kalkmış oluyor. Popüler olan, doğru olanın yerini almış oluyor.

 Popüler olan, doğru olanın yerini almış oluyor.

 İngiliz komedyen Ricky Gervais, bu sene yayınlanan stand-up şovunda insanların artık popüler olmayı, doğru olmaya tercih ettiklerinden bahsediyordu....

Ünlü düşünür Gustave Le Bon, "kitlelerin ortak bir duygu ve ruh etrafında toplanan bireylerden oluştuğunu, fakat kitlenin davranışıyla onu oluşturan bireylerin davranışları arasında farklar olduğunu söyler." Kitleyle birlikte hareket eden bireyler kolektif ruha teslim olurlar; diğerleri gibi düşünürler, hissederler, davranırlar. Bu kolektif ruh kitlenin bireylerine öyle bir güç verir ki, kitlenin kontrol edilmesi zorlaşır hatta zaman zaman tehlikeli bir hal alır.
Kitle duyguları basit ve abartılı olur. Kitleler, hipnotize olmuş gibi mantık ve sorgulama yeteneklerini yitirir. Kitleler liderlerinin kendilerine sunduğu “hazır düşünceler” doğrultusunda -hiç düşünmeden- hareket ederler. Kitleye yöneltilen telkinler hızla bulaşır ve kitlenin yönünü belirler.

Ekonomistlere göre, bireyler başkalarından öğrendikleri bilgilere dayanarak rasyonel seçimler yaptığında, kendi bildiklerini görmezden gelip diğerlerinin davranışlarını takip etmeye eğilimlidir. Politika, mikroekonomi, spor ve sağlık alanında sürü psikolojisinin örnekleri sıkça görülmektedir.

 Neden Sürüye Dahil Olmak İstiyoruz?

• Onaylanma bağımlığı.
• Ortaya attığımız fikir, takındığımız tutum yanına taraftar çekmezse biz onu kendi başımıza ayakta tutamayız inancı.

• Farklı bir ses çıkarmaktan korkmak.
 • Olumsuz eleştiri almak...vb durumlar her alanda fikrimizi ifade etme özgürlüğümüzü bastırır oldu.
 Unutulmamalıdır ki "SÜRÜ PSİKOLOJİSİ", uzun vadede daha zararlı çıkarır aslında.
Farklı bir ses çıkarmaktan, bize inanan bir kişi bile olmasa  doğrularımızı savunmaktan korkmamalıyık,korkmamalıyız.
 Unutmayın!!!
Herkes ancak ve ancak kendisiyle bir bütün. Kendisiyle var  yada kendisiyle yok.
Dünyada başka biri kişinin ruhunda ve bedeninde var olamazsınız, kendiniz olmak ve mümkünse bunu en iyi şekilde yapmak zorundasınız!

 Grubun,ekibin, derneğin, vakfın veya çoğunluğun parçası olmaktan korkun demiyorum elbette, ama beyninizi kaptırmamaya da dikkat edin!