Van Postası'nda yer alan detaylara göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun son yaptığı toplantı sonrası alınan kararlar Van Valiliği tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada kararlar şu şekilde açıklandı;  

Mevsimsel İnfluenza (Grip) Hastalığının Önlenmesi Amacıyla; Mevsimsel İnfluenza (Grip) Hastalığı tanısı alan kişilerin enfeksiyonu bulaştırma süreleri boyunca tıbbi maske kullanmalarının, riskli gruplardan kaçınmalarının (65 yaş üstü, 5 yaş altı, kronik hastalığı bulunan, immün yetmezliği olan ve gebe gibi) önerilmesine,

İçme ve kullanma sularının temiz, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde temin edilmesi amacıyla; Su deposunda suyun debisine göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile düzenli ve sürekli olarak klorlanacaktır. Su depolarındaki klorlama cihazları sürekli olarak 24:00 saat çalışır durumda bulundurulacaktır. Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ tarafından içme ve kullanma sularına ait kaynak, kaptaj, depo ve isale hatlarının her türlü kirlenmeye karşı korunması için gerekli önlemler alınacaktır. Şebeke suyu depolarının yılda en az bir defa temizliklerinin yapılarak deponun iç yüzeyi fiziksel ve teknik uygunsuzluklarından korunacaktır. Şebeke sistemlerinde meydana gelen arızalar derhal onarılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şebeke sularında bakiye klor ölçümleri düzenli olarak yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.