Vâsile bin Eska kimdir? Vâsile bin Eska’nın hayatı

Vâsile bin Eska kimdir? Vâsile bin Eska nerede doğmuştur? Vâsile bin Eska ne zaman doğmuştur? Vâsile bin Eska nasıl Müslüman olmuştur? Vâsile bin Eska nasıl hicret etmiştir? Vâsile bin Eska nasıl evlenmiştir? Vâsile bin Eska’nın cesareti, Vâsile bin Eska’nın hayatı, Vâsile bin Eska’nın vefatı.

İslam 22.09.2020 - 14:19 22.09.2020 - 14:19

İşte, "Vâsile bin Eska kimdir? Vâsile bin Eska nerede doğmuştur? Vâsile bin Eska ne zaman doğmuştur? Vâsile bin Eska nasıl Müslüman olmuştur? Vâsile bin Eska nasıl hicret etmiştir? Vâsile bin Eska nasıl evlenmiştir? Vâsile bin Eska’nın cesareti, Vâsile bin Eska’nın hayatı, Vâsile bin Eska’nın vefatı." sorularının cevabı.

VÂSİLE BİN ESKA KİMDİR?
VÂSİLE BİN ESKA’NIN HAYATI

Yeni Müslüman olmanın bütün zevk ve heyecanını içinde taşıyan Vasile, Resul-i Ekrem Efendimizle (a.s.m.) sabah namazını kılmak için can atar. Namaz dan sonra, Resulullah, daha önce hiç görmediği bu yabancı simânın kim olduğunu sorar. Vâsile kendini tanıtır ve Resulullah İle anlaşma yapmak üzere geldiğini ifadeye eder. Resulullah Efendimiz, "İstediğim ve istemediğim her şey üzerine anlaşma yapar mısın?" diye sorar.

Vâsile, "Evet" der ve Peygamberimizin bütün emirlerine uyacağına, sözün den hiç çıkmayacağına dair kesin söz verir. Resulullah (a.s.m.) o esnâda Tebük Seferi içinde hazırlıklar yapmaktadır. Vâsile de çoktan hazırdır, fakat yol uzundur. Bineği yoktur. Kâb bin Ucre kendisine bir binek temin eder ve İslâm ordusuyla birlikte sefere çıkar.

Bundan sonra üç sene müddetle Peygamberimizin hizmetinde bulunan Hz. Vâsile, bu bakımdan Resulullahın yakın Sahabilerinden sayılır. Suffe Medresesinde de uzun müddet kaldığı için Suffe ile ilgili birçok hatırası vardır. Nitekim, Suffe Ashabı bir ihtiyaçları olunca, ulaştırmak üzere, Resulullaha Väsile'yi gönderirlerdi. Bu mesele ilgili bir hâtırasını şöyle anlatır: Ben, Suffe ashabındandım. Suffeliler açlıktan şikâyet ettiler ve Resulullaha gidip yemek istememi söylediler. Ben de Resulullaha gidip Suffe Ashabının açlıktan şikâyetçi olduklarını söyledim. Resulullah, Hz. Âişe'ye yanında bir şey olup olmadığını sordu. Hz. Âise, yanında tirit denen et suyundan başka bir şey olmadığını söyledi. Tiridi derin bir kapla Resulullaha getirdiler. Suffelileri onar kişilik gruplar halinde çağırdım, Resulullah, kendilerine, "Oturunuz, Bismillah diyerek alt tarafından başlayınız, üzerinden değil. Çünkü bereket üstten iner" buyurdu.

Vâsile bin Eska kimdir? Vâsile bin Eska nerede doğmuştur? Vâsile bin Eska ne zaman doğmuştur? Vâsile bin Eska nasıl Müslüman olmuştur? Vâsile bin Eska nasıl hicret etmiştir? Vâsile bin Eska nasıl evlenmiştir? Vâsile bin Eska’nın cesareti, Vâsile bin Eska’nın hayatı, Vâsile bin Eska’nın vefatı.

Suffe Ashabı, on kişiye yetebilecek yemekten yediler, fakat hiç eksilmediğini gördüler. Resulullah, sonunda bana 'Yâ Vâsile, bunu böylece Hz. Aişe'ye götür buyurdu."

Hz. Vâsile buna benzer bir hâdiseyi de şöyle dile getirir:

Biz Suffede bulunurken Ramazan ayı gelip de oruca başlayınca, iftar vakti, her birimizi biat ehlinden biri iftara davet eder götürürdü. Bir akşam hiç kimse gelmedi. O gün hiçbir şey yemeden sabahladık. Ertesi akşam da kimse gelmeyince Resulullaha gittik, durumu anlattık. Resulullah, hanımlarının yanında yiyiyecek olup olmadığını sordu. Hepsi de yanlarında yiyecek bulunmadığını söylediler. Daha sonra mübarek ellerini açtı ve şöyle duâ etti: "Allah'ım Senin fazlından ve rahmetinden istiyorum. Rahmet Senindir. Senden başka kimsenin değildir." Resulullah, duasını henüz bitirmişti ki, birisi geldi. Kızarmış bir koyun ve ekmek getirdi.

Resulullah bizim önümüze koydu, biz de doyuncaya kadar yedik. Daha sonra Resulullah şöyle buyurdu: "Biz, Allah'ın lütûf ve merhametini istemiştik. İşte bize Allah'ın lütfu. Rahmetini de öbür dünyaya bıraktığı."

Hz. Vâsile, Resululahın ilim talebelerinin giyim hususunda karşılaştıkları mahrumiyeti de, "Ben Suffe Ashabındandım. Hiç birimizin üzerinde tam bir elbise yoktu" şeklinde ifade eder. Saadet Asrının ışığı ve cazibesiyle bütün dünyayı çağımıza kadar ışıklandıran yıldızları, işte böylesi fakirlik, zaruret ve mahrumiyetler içindeydiler. Fakat Resulullaha öylesine bağlanmışlardı ki, onun karşısında her şeyi unutuyorlardı.

Bununla beraber Peygamberimizin onların gelecekte görecekleri ve bolca istifade edecekleri nimetleri de bir mucize olarak haber veriyordu. Şöyle diyordu, o Yüce Resul: "Siz benden sonra buğday ekmeğine ve zeytinyağına doyacaksınız. Türlü yiyecekler yiyeceksiniz. Güzel elbiseler giyeceksiniz. Vesile, rivâyetin devamında "Hakikaten çok geçmeden, Resulullahın dediği çıktı, aynen yaşadık. Türlü yiyecekler yedik. Güzel elbiseler giydik ve çok bineklere bindik" der.

Rivâyete göre Hz. Vesile bir müddet Basra'da kalır. Daha sonra Şam tarafına gider. Humus ve Şam civarında bulunur. Emeviler zamanında Hicri 83 yılında yüz yaşında iken vefat eder.

Vâsile bin Eska kimdir? Vâsile bin Eska nerede doğmuştur? Vâsile bin Eska ne zaman doğmuştur? Vâsile bin Eska nasıl Müslüman olmuştur? Vâsile bin Eska nasıl hicret etmiştir? Vâsile bin Eska nasıl evlenmiştir? Vâsile bin Eska’nın cesareti, Vâsile bin Eska’nın hayatı, Vâsile bin Eska’nın vefatı.

Son olarak onun rivayet ettiği bir hadisi nakledelim:

"Resulullaha 'Irkçılık nedir?' diye sordum. Zulüm ve haksızlıkta milletine yardımcı olmandır' buyurdu.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@