'Vazgeçmek' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "vazgeçmek" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır? 

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Vazgeçmek ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak.
  2. Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak.
  3. Niyetten veya karardan dönmek, caymak.

Vazgeçmek kelimesiyle örnek cümle

"Günün bu son hazzını çıkarmadan ondan niçin vazgeçeriz?" (Abdülhak Şinasi Hisar)