Vedia ne demektir?

Mülkiyeti sâhibinde kalmak şartıyle saklanmak, korunmak üzere bırakılan şey, emânet demektir.

TDK'ye göre anlamı

Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet

Hukuk kavramı olarak vedia nedir?

Kendine korunması, saklanması için eşya verilen kimsenin durumunu gösteren sözleşme.

Vedia kelimesinin kökeni nedir?

Arapça bir kelimedir. Arapçadaki emanet bırakılan şey anlamındaki "vedi" kelimesinden türetilmiştir.

Vedia kelimesiyle örnek cümle:

O içindeki gönül, ruh, ne dersen de sana bir vedîa değil mi? (Yâkup K. Karaosmanoğlu).