Vezir isminin anlamı nedir? Vezir ne demektir?

Aslında Farsça olup (karar vermek, hükmetmek) pehlevi dilinde (hüküm, karar) kelimelerinden Arapça'ya, oradan da Araplaşmış şekli ile tekrar Fars-ça'ya geçmiş bir kelimedir.

Arapçada (yüklendi) kökünden gelen bu kelime padişahın hemen hemen bütün işlerini yüklenen ve hükümdarlıkla ilgili meselelerde görüş ve tedbiri ile ona yardımcı olan kimse" mânâsında kullanılır.

Kökeni: Arapça