Vikingler kimdir?Vikingler hangi bölgede yaşamışlardır?Vikingler dizisinde ki Ragnar Lothbrok kimdir?

Vikingler Kimdir? Vikingler hangi bölgede yaşamışlardır? Vikingler dizisinde geçen Ragnar Lothbrok kimdir?

”Vikings” ya da ”Norse” olarak bilinen Vikingler, İskandinav ülkesinin savaşçı ve tüccar halkıdır, yılın büyük bir kısmını açık denizlerde geçiren çok ilginç ve gizemli bir topluluktur. Özellikle 8. ve 11. yüzyıllar arasında Avrupa’nın kuzey ve batısında, Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Norveç Denizi, Barents Denizi, Grönland Denizi, İrlanda Denizi, Kanal Denizi ve Atlantik Okyanusu birçok yeri fethetmiş ve hakimiyet kurmuşlardır.

Vikingler tüccar, kâşif ve savaşçı olarak tüm dünyaya nam salmış, 8. yüzyılın sonlarından 11. yüzyılın başlarına kadar etkin bir şekilde varlık göstermiş denizci bir kavimdi. Amerika kıtasını Kolomb’dan çok önce keşfetmiş ve Rusya’nın ücralarına kadar doğuya ilerlemişlerdi. Hayatlarının büyük kısmını denizlerde geçiren Vikingler, Avrupa'nın birçok bölgesini fethetmişlerdir. Viking ismi ise Eski Norsça vik (dere) sözcüğünden ya da Eski İngilizce wic (kamp) sözcüğünden türemiştir. Erken dönem İskandinav dillerinde "vikingr"[sic] sözcüğü korsan anlamına gelmiştir. . Viking akınları ile birlikte birçok manastır yok olmuştur.

Olaya tanıklık eden ve hayatta kalarak Avrupa'nın çeşitli bölgelerine dağılan keşişlerin dramatik ve trajik anlatımları, yüzyıllarca sürecek bir Viking korkusu ve düşmanlığı yaratmıştır. Vikingleri kaba, ilkel, medeniyetten uzak bir kavim olarak betimleyen bu anlatımların etkisiyle, Avrupalıların Viking kültürüne uzun süre kayıtsız kaldıkları anlaşılmaktadır. Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı, kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmektedir. Yazılı kaynakların zayıflığına ve Batılı kaynaklardaki olumsuz Viking imajına karşılık, arkeolojik veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varlığına işaret etmektedir.

Vikingler sadece savaş değil, ticarette gelişmiş bir toplumdur . Özellikle deniz yoluyla çok çeşitli mal alım satımı ve takası yaparlardıdı. Köle, kürk, ağaç, bal, mors dişi, balina yağı, tüy satar, karşılığında da gümüş, ipek, baharat ve şarap alırlardı.. İngiltere'de York, irlanda'da ise Dublin gibi büyük kentler, aslında ilk kurulduklarında yerel halkın vikinglerle buluşup mal değiş tokuşu yaptığı ticaret merkezleridir.

Avrupa'da "Vikingler":

Avrupa'da bazı savaşçılara "berserker" denir. Bu sözcüğün kelime anlamı "gömleksiz"dir (bare sark). Savaşma hevesiyle yanıp tutuşan bu berserlerin bir boğa kadar güçlü olduğunu ve savaşmak için herhangi bir zırh ya da giyeceğe ihtiyacı olmadığına inanılırdı. İngilizce'deki "berserk" sözcüğü de bu çılgın Viking savaşçılarından gelmiştir.

Vikingler siyasi olarak da Avrupa'nın şekillenmesinde çok etkili olmuşlardır. Ünlü viking komutanı Rollo'ya 911 yılında fransa kralı tarafından Kuzey Fransa'da toprak verilmiştir.Sen Irmağı boyunca denizden yukarı çıkan Normanlar, biri 845'te, diğeri 885'te iki kere Paris'e saldırdılar. Luvar vadisi, Bordeaux, Toulouse, Lizbon, Sevilla, hattâ İtalya bile onların saldırısına uğradı (Robert Guiscard, 11. yüzyılda Sicilya'yı ele geçirecektir). Ragnar ve 911 yılında Rollo, sonraları Normandiya adını alan bölgeye yerleşti ve yüz yıl kadar sonra buradan yola çıkan Fatih William İngiltere'nin fethine girişmişti

12. yy'da Rusya 'da yazılmış olan metinlere göre, Novgorod İslavları, Vikingleri gelip kendilerini yönetmeye çağırmışlardır. Vikinglere aynı zamanda "rus" da dendiğinden geldikleri bu topraklar "rus ülkesi" daha sonra da "rusya" olarak adlandırılacaktır..

Batı kaynaklarında olumsuz Viking imgesi (İngilizlerin, Almanların, Fransızların, yani Vikinglerin savaştığı milletler) algısı vardır. Şu anki Danimarka, İsveç, Norveç, Faroe Adaları ve İzlanda Viking kökeninden gelmektedir. Aynı zamanda, İskoçya halkının büyük bir kısmı, Rusya’nın büyük bir kısmı ve Fransa’nın Manş Denizi kıyılarında yer alan Normandiya bölgesi, aslında Viking kökenlidir.

Kökenleri Varyaglar ve normanlar olarak ikiye ayrılır:

İsveçli Varyag’lar doğuya yayılıma göstermiştir ve daha çok Rusya toprakları tarafına egemen durumdadırlar. Bunların çoğu Rusya topraklarında Novgorod’a yerleşti; Ukrayna da ise Kiev taraflarına yerleştiler. Vikingler, bu topraklarda barışçıl bir ticaret yaparak ipek karşılığında kürk ve köle alışverişinde bulundular. Onlar arasında Rurik Hanedanlığı (862 – 1610) kuruldu. Viking Rørik’in (830-79) Prensi, Rusya’da 9. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar hüküm sürdü. O dönemde Rusya topraklarında yaşayan halk İsveç’ten gelen Vikingler’e ”Rus” diye isim takmıştı ve şu an Rusya denilen ülkenin adı aslında ‘ İsveçlilerin Ülkesi” manasına gelmektedir.

Normanlar, Danimarka ve Norveç Vikinglerinin Fransa'nın Normandiya bölgesine yerleşmiş ve Fransızca dilini benimsemiş olan kısmıdır.

Danimarkalı ve Norveç'li olan Normanlar («kuzey adamları») batıya doğru denizleri fethe giriştiler. Usta gemici ve korkunç savaşçı olan bu insanlar İzlanda'yı, Grönland'ı ve Kanada kıyılarını ele geçirerek sömürgeleştirdiler. Pruvası ejderha başı biçiminde olan, yelkenle ve kürekle yol alan, dibi hemen hemen düz, uzun teknelerin üstünde Büyük Britanya'ya çıktılar, zengin manastırları yağmalayarak, ağır fidyeler alarak her yere korku ve dehşet saldılar. Aynı hızlı akın tekniği anakarada da uygulandı

Kültür:

Vikingler cenaze törenlerini de ölülerini tahtadan ve içi toprakla doldurulmuş bir kayığa koyup yakarak gerçekleştirirlerdi.Sanılanın aksine Vikingler başlarına boynuzlu ya da kanatlı kasklar takmamışlardır. Aslında Vikingler'in hemen hemen yarısı savaş meydanlarında kask bile takmamışlardır ve başları korumasız savaşmışlardır. Kask kullanan Vikingler ise muhtemelen rütbeli ve zengin olanlarıdır ve taktıkları kasklar herhangi bir ayırt edici özelliği olmayan kubbelli ve konik kasklardır. Bunların sayısı da oldukça sınırlı olduğundandır ki günümüze kadar ulaşabilen Viking kasklarının sayısı bir hayli azdır.

Ragnar Lothbrok

Hüseyin Nihal Atsız'ın sigara hakkındaki düşünceleri Hüseyin Nihal Atsız'ın sigara hakkındaki düşünceleri

Ragnar Lothbrok, çok tanınan bir Viking kahramanıdır. Başarılı bir komutan olan Ragnar, Fransa ve İngiltere içlerine başarılı seferler düzenlemiştir. Bunun yanında hem Danimarka hem de İsveç kralı olmuştur.

Odin'in soyundan geldiğini öne süren Ragnar, ünlü kadın savaşçılardan Lagertha ve Aslaug ile evlenmiştir. Sagalarda oğulları İvar ve Björn'ün şöhretinin gerisinde kalacağı korkusunun olduğu yazılır.

Özellikle Fransa'da nehirleri kullanarak çok geniş çaplı bir bölgeyi yağmalamayı başarmıştır. Çok hareketli olduğundan güçlü Frank süvarisinin istediği meydan muharebelerinden kaçınmış, beklenmedik seferlere girişmiştir. 9. yüzyılda çok sayıda muharebeden galip çıktıktan sonra İngiltere'de kral Aella'ya esir düşmüş ve yılanların olduğu bir çukura atılarak öldürülmüştür.

Not: Günümüzde Viking kültürü dikkat çeken bir kültür olmuştur. Bu kültür çizgi dizilere,dizilere ve filmlere yansımıştır.Yeşilçam sinemasında "Tarkan Viking Kanı" filmi ve Holywood'da Vikingler dizisi buna örnektir.