Vişegrad Grubu ülkeleri hangileridir?

“Vişegrad Dörtlüsü”, “V4”, “Vişegrad Ülkeleri” veya “Vişegrad Girişimi” olarak da bilinen Vişegrad Grubu ülkeleri şunlardır:

  • Çek Cumhuriyeti
  • Macaristan
  •  Polonya
  • Slovakya

Vişegrad grubunun ismi nereden gelmektedir?

Grup “Vişegrad” ismini Macaristan’da bulunan aynı isimli kentten almıştır.

Vişegrad Grubu nedir?

Vişegrad Grubu, dört Orta Avrupa ülkesi olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya arasında bölgesel ortaklıktır. Grubun amacı bu ülkeler arasında Avrupa entegrasyonunu sürdürmek, hem de birbirleri ile askerî, ekonomik ve enerji gibi konularda işbirliği yürütmektir.

Grup ilk olarak 15 Şubat 1991 tarihinde Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya arasında Vişegrad Üçlüsü olarak kuruldu. Çekoslovakya'nın 1993'te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere ikiye ayrılmasının ardından bu devletler gruba dahil oldu.

Grubun oluşumundaki motivasyon unsurları şunlardır:

  1.  Orta Avrupa’daki komünist bloğun kalıntılarını ortadan kaldırma isteği
  2.  Orta Avrupa ülkeleri arasındaki tarihi düşmanlıkların üstesinden gelme arzusu
  3. Sosyal dönüşümün başarıyla gerçekleştirilerek Avrupa entegrasyon sürecine katılmak gibi belirlenen esas hedeflere ulaşabilmenin müşterek çabalarla daha kolay olacağı inancı
  4.  İktidardaki siyasi seçkinlerin fikirlerinin yakınlığı

Grubun tarihini daha eskiye dayandırmak da mümkün: 1335 yılındaki toplantı

Grubun tarihinin çok eskilere dayandığını söylemek de mümkündür. İlk olarak 1335 yılında Macar Kralı I. Charles’ın ev sahipliğinde Macaristan’ın Vişegrad kasabasında toplanılmıştır. “Vişegrad Kongresi” olarak bilinen toplantının diğer katılımcıları Bohemya Kralı John ve Polonya Kralı III. Kazimir’dir. Toplantı devletlerarası sorunları çözmek, güvenliği sağlamak, işbirliğine gitmek ve dostluğu geliştirmek amaçlarıyla yapılmıştır.