'Yalnız' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

TDK'Ye göre kelimenin doğru yazılışı "yalnız" şeklindedir.

Kelime yalın kelimesinden türemiştir.

Yalın kelimesi Türkçe bir kelimedir. 

Yalnız ne demektir? TDK'ye göre anlamı

  1. Yanında başkaları bulunmayan.
  2. Tek başına.
  3. Sadece.
  4. Ama.
  5. ruh bilimi .Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

Yalnız kelimesiyle örnek cümle

"Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı." (Falih Rıfkı Atay)