Hisar Kapısı YouTube kanalında yayımlanan videoda, internet ortamında popülerlik kazanan ve agnostisizm propagandası yapan Diamond Tema'nın konuk olduğu bir programda ürettiği 'argümanlar' ele alındı. Kavlak, söz konusu argümanların mantığa aykırı yanlarını ortaya koyarak agnostik düşüncenin aksak metodolojisine dikkat çekti. 

Videonun sonundaysa Kavlak, Diamond Tema'nın agnostisizmi temellendirirken kurduğu önermelerin birbirleriyle çeliştiğini gösterdi. 

Ayrıca videoda, ateizmin ve onun 'uyanık versiyonu' deizmin temel teoremlerinden evrim de yine bu düşüncelerin kendi argümanlarıyla değillendi.

Yazarımız Doç. Dr. Ahmet Kavlak'tan ateist düşünceye cevaplar! Yazarımız Doç. Dr. Ahmet Kavlak'tan ateist düşünceye cevaplar!

Kavlak, 'gerçek ve hakikat', canlı tanımı, doğru ve yanlış, evrim, sistemin varlığı, yaratıcının sıfatları ve zatı gibi birçok konuda agnostik düşünceye cevap verdi.