'Yerküre' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "yerküre" şeklindedir.

Niçin bitişik yazılır? 

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Yerküre ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Üstünde yaşadığımız gök cismi, yer, yer yuvarı, yer yuvarlağı.

Yerküre kelimesiyle örnek cümle

Yerküreye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor.