'Yeter sayı' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "yeter sayı" şeklindedir.

Yeter sayı kelimesi niçin ayrı yazılır?

−r /−ar / −er, −maz /−mez ve −an /−en ekleriyle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır.

Yeter sayı ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Bir toplantının, bir oturumun açılabilmesi için orada bulunması gereken üye sayısı, nisap.

Yeter sayı kelimesiyle örnek cümle

Yeter sayı sağlanamadığı için bugün yapılması planlanan toplantıyı geçekleştiremedik.