Yunan Mitolojisinde Yaratılış

Ezelden beri var olan ilk şey Khaos'tur. Khaos sonu olmayan dipsiz bir boşluktur. Bu boşluktan 6 şey var oldu:

  • Gaia: Toprak Ana
  • Tartaros: Ölüler Ülkesinin En Derin Yeri
  • Eros: Aşk
  • Erebos: Yer Altı Karanlığı
  • Nkys: Gece
  • Esir: Dünyayı saran ışıklı tabaka
  • Hemera: Gün

Khaos’tan yaratılan Gaia, tek başına Uranus (Gökyüzü) ve Pontus’u (Denizler) meydana getirir, dağları yaratır. Ardından Uranus ve Pontus’la bir araya gelir ve tüm kainatı yunan tanrıları ile doldurur.

Uranus’la bir araya gelmesinden altı erkek tanrı, Okeanos, Krios, Hyperion, İapetos, Koios, Kronos ve altı kadın tanrı, Theia, Rhea, Themis Phoebe, Tethys, Mnemosyne ve üç kyklop, Brontes (Gök Gürültüsü), Steropes (Şimşek), Arges (yıldırım) ve yunan mitolojisinde yüz kollu olarak nitelendirilen Hekatonkheirler, Kottos, Briareus, Gyes doğar. Bu 12 Tanrı Yunan mitolojisinde Titanlar olarak geçer.

Pontus ile bir araya gelmesinden Deniz tanrı ve tanrıçaları oluşur. Üç erkek deniz tanrısı, Nereus, Phorkys, Thaumas ve iki dişi tanrıça isimleri Eurybia ve Keto’dur

Kudüs İşgalinin en önemli etkenlerinden biri: Siyonist Nili örgütü! Kudüs İşgalinin en önemli etkenlerinden biri: Siyonist Nili örgütü!

Gaia ve Uranus’un birlikteliğinden doğan Kronos, çocuklarından tiksinti duyan ve onları doğar doğmaz toprağın derinliğine kapatan babası Uranus’e acımaz…

zeus

Kronos'un Saltanatı

Uranos düştükten sonra Kronos kâinatın hâkimi oldu. İlk iş olarak kardeşleri Titan'ları yeraltındaki, zindanlarından çıkardı. Onun saltanatı zamanında yaratılış durmadı, devam etti. Khaos ile Erebos'un kızı olan Nyks Moros(Baht)u, Siyah Kere (Moire)yi, Tahnatos(Ölüm)ü, Hypnos(Uyku ve Düş)leri doğurdu. Sonra Momos (Alay), Oizys'i (Acı şikâyet); Okean'in arkasında altın elmaları bekleyen Hesperides’leri; doğumdan ölüme kadar, iyi ve kötü ömrümüzün ipliğini eğiren Parkae’leri, Moir'ları: Klotho, Lakhesis, Atropos'ı dünyaya getirdi. Daha sonra fanilere dehşet veren Nemesis ( Öc, Hile, Kızgınlık), Eris (Nifak) doğdular. Nifak’tan da Ponos (Izdırap), Algos (Fenalık), Loimos (Açlık), Apathe (Hile), Savaşlar, Adam öldürme, Şüphe, Zulüm, Ant doğdu. Dikkat edilirse kolayca anlaşılır ki bunlar insanın ömrüne bağlı olan bütün duyguların birer sembolüdür. 

Kronos'un Uranus'u infaz ettiğinden bahsetmiştik.  Uranus’ün toprağa saçılan kanlarından, Erinsyler (Öç tanrıçaları), Gigantlar (Devler), Orman Perileri, Denize düşen erkeklik organından ise Aphrodit doğar.

Bu olaylardan* sonra 12 Titan devrilir ve Olymposlu tanrılar başa geçer, farklı bir düzen oluşur. Yine 12 Tanrı Olympos dağında ikamet etmeye başlar. Bu oniki sayısı hiç değişmez, eğer bir tanrı eklenirse bir tanrı görevini bırakır, oniki sayısı sabittir.

Yunan mitolojisi tanrıları olağandışı yeteneklere sahip, hastalanmayan, çok üst düzey bir olay dışında yaralanmayan ve ölümsüz tanrılardır. Ayrıca ambrosia ve nektar ile beslendikleri için sürekli genç kalırlar.