'Yüz göz' sözünün doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "yüz göz" şeklindedir.

Yüz göz olmak ne demektir? TDK'ye göre anlamı

`Biriyle gereksiz yere, aşırı derecede senli benli olmak` anlamındaki yüz göz olmak deyiminde geçen bir söz.

 Yüz göz sözüyle örnek cümle

"İkisinin de bu kadar az zamanda birbirleriyle bu derece yüz göz olmalarına şaşmamak mümkün değildi." (Reşat Nuri Güntekin)