Zeyd bin Desinne kimdir? Zeyd bin Desinne’nin hayatı

Zeyd bin Desinne kimdir? Zeyd bin Desinne nerede doğmuştur? Zeyd bin Desinne ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Desinne nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Desinne nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Desinne nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Desinne’nin cesareti, Zeyd bin Desinne’nin hayatı, Zeyd bin Desinne’nin vefatı.

İslam 22.09.2020 - 16:05 22.09.2020 - 16:05

İşte, "Zeyd bin Desinne kimdir? Zeyd bin Desinne nerede doğmuştur? Zeyd bin Desinne ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Desinne nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Desinne nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Desinne nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Desinne’nin cesareti, Zeyd bin Desinne’nin hayatı, Zeyd bin Desinne’nin vefatı." sorularının cevabı.

ZEYD BİN DESİNNE KİMDİR?
ZEYD BİN DESİNNE’NİN HAYATI

Hz. Zeyd (r.a.), Hz. Hubeyb'le birlikte müşriklerce yakalanıp Mekke'ye götürülen iki mazlumdan birisidir. Mekke'ye varınca, Safvan bin Umeyye, Bedir'de öldürülen babasının intikamını almak düşüncesiyle Hz. Zeyd'i, elli deve karşılığında satın aldı. Safvan, Hz. Zeyd'i zincire vurup hapsetti. Bir müddet işkenceden sonra idam etmek üzere Ten'im Mevkiine götürdü. Hz. Zeyd, Hicretten sonra Müslüman olmuştu. Hazreç Kabilesinin ileri gelenlerinden, Ensarın büyüklerinden ve Suffe'de Peygamberimizin talebeliğinde bulunmuş bahtiyar zâtlardan birisiydi. Hicretten sonra Peygamberimiz Hz. Zeydi Muhcirlerden Hâlid bin Bükeyr (r.a.) ile kardeş yapmıştı. Hz. Hâlid, bu irşad heyetinde vazife almış müşrikler tarafından şehit edilen yedi kişi arasındaydı. Hz. Zeyd, Bedir ve Uhud'a katılmış, kahramanlıklar göstermişti. Müşriklerin büyük başları toplanmışlardı. Hz. Zeyd'i idam etmek için bir hurma gövdesi diktiler. Hz. Zeyd, Allah'ın huzuruna son defa çıkmak üzere müsaade istedi ve iki rekât namaz kıldı. Rabbine alnı açık, kalbi pâk ve ruhu berrak olarak kavuşuyordu. Darağacı onun için âhiret menziline gitmeye vasıtadan başka bir şey değildi. Küfrün cehennemî işleri müşriklerin suratlarını öylesine karartmıştı ki, insanlık elbisesinden çoktan soyunmuşlardı. İntikam hırsından kızaran gözleri kan çanağına dönmüştü.

Daha sonra Hz. Zeyd'i tutup kuru hurma bedenine bağladılar. Müşrikler idam ettikleri her Müslümana yaptıkları mâhut ve iğrenç tekliflerini Hz. Zeyd bin Desinne’ye de yaptılar. "Gel, sonradan çıkmış olan bu dinden vazgeç, bizim dinimize gir de, seni serbest bırakalım" dediklerinde, Hz. Zeyd, ısrarlı ve ciddi kararını vakur bir şekilde müşriklerin suratına haykırdı: "Hayır, vallahi hiçbir zaman îmanımdan olmam, dinimden dönmem."

Zeyd bin Desinne kimdir? Zeyd bin Desinne nerede doğmuştur? Zeyd bin Desinne ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Desinne nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Desinne nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Desinne nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Desinne’nin cesareti, Zeyd bin Desinne’nin hayatı, Zeyd bin Desinne’nin vefatı.

Bu sefer Ebû Süfyan yaklaşarak Hz. Zeyd'e sordu: "Ey Zeyd, Allah'ını sever sen doğru söyle! Şimdi burada senin yerine Muhammed bulunup da, onun boynunu vurmamızı, sen de çoluk çocuğunun arasında sağ salim yaşamayı arzu etmez miydin?" "Anam babam sana feda olsun?" diye Peygamberleri uğrunda en çok sevdiklerini feda etmekten çekinmeyen Sahabîler, "Sizden hiçbiriniz, ben, kendisine çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz" hadisini kan ve damarlarına nakşederek, hayatlarının bütün safhalarında açıkça göstermişlerdi. Ebû Süfyan'ın bu nakaratına Hz. Zeyd şu cümleyle cevap verdi:

"Vallahi, ben âilem içinde rahatça oturup da Peygamberim Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, değil sizin yanınızda, hattâ, şimdi bulunduğu yerde bile bir dikenin ayağına batıp incitmesine gönlüm razı olmaz." Bu susturucu sözler karşısında şaşkına dönen Ebû Süfyan, "Ben insanlar içinde, Muhammed'in Ashâbının, Muhammed'i sevdikleri kadar, hiç kimsenin, hiç bir kimseyi sevdiğini görmedim" demekten kendisini alamadı.

Zeyd bin Desinne kimdir? Zeyd bin Desinne nerede doğmuştur? Zeyd bin Desinne ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Desinne nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Desinne nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Desinne nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Desinne’nin cesareti, Zeyd bin Desinne’nin hayatı, Zeyd bin Desinne’nin vefatı.

Bu konuşmalardan sonra müşriklerin kararı iyice kesinleşti. Safvan bin Umeyye, âzadlı kölesi Nistas'a işaret ederek, Hz. Zeydi öldürmesini istedi. Nistas mızrağını Hz. Zeyd'in göğsüne saplayarak sırtından çıkardı. Böylece, Peygamber âşığı Hz. Zeyd, Cennetteki makamına yükseldi.

Hz. Zeyd'in şehadetini haber alan Peygamberimiz ona duâ buyurdu. Peygamberimizin gönderdiği irşad heyetinin hunharca öldürülüşünü fırsat bilen münâfıklar, bu hadiseyi istismar ederek ortalığı karıştırmak istediler. Medineliler arasında dolaşarak fesatçılığa başladılar: "İşkenceye uğratılarak öldürülen zavallılara yazık oldu. Onlar ne çoluk çocuklarının içinde rahatça oturabildiler, ne de adamlarının elçiliğini yerine getirebildiler" gibi sözlerle merhamet tellâllığı yapmaya uğraştılar. Münafıkların bu yaygarası üzerine Cenab-ı Hak Bakara Sûresinin 207. âyetini indirdi. Bu âyette meâlen şöyle buyuruluyordu: "Yine insanlardan öyleleri vardır ki, karşılığında Allah'ın rızâsını kazanmak için kendisini fedâ eder. Allah ise kullarına pek şefkatlidir."

Sahabilerin fedakârlığını Cenab-ı Hak methediyordu. Allah onlardan razı olsun,

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@