Zeyd bin Erkam kimdir? Zeyd bin Erkam’ın hayatı

Zeyd bin Erkam kimdir? Zeyd bin Erkam nerede doğmuştur? Zeyd bin Erkam ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Erkam nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Erkam nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Erkam nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Erkam’ın cesareti, Zeyd bin Erkam’ın hayatı, Zeyd bin Erkam’ın vefatı.

İslam 22.09.2020 - 16:23 22.09.2020 - 16:23

İşte, "Zeyd bin Erkam kimdir? Zeyd bin Erkam nerede doğmuştur? Zeyd bin Erkam ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Erkam nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Erkam nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Erkam nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Erkam’ın cesareti, Zeyd bin Erkam’ın hayatı, Zeyd bin Erkam’ın vefatı." sorularının cevabı.

ZEYD BİN ERKAM KİMDİR?
ZEYD BİN ERKAM’IN HAYATI

Hz. Zeyd, küçük yaşta babasını kaybetmiş yetim kalmıştı. Abdullah bin Revaha'nın şefkat eli bu küçük yetime yetişti. Uzun müddet onun yanında kaldı. Abdullah bin Revâha İslâmiyet’i kabul edince, o da küçük yaşta Müslüman oldu. Hz. Zeyd, Bedir ve Uhud Savaşlarına yaşının küçük olması sebebiyle katılamamıştı. Fakat bundan sonraki bütün savaşlara iştirak etti. Büyük kahramanlıklar gösterdi.

Peygamberimizin de katıldığı Beni Mustalık Gazâsı esnasında, meşhur münafiklardan Abdullah bin Übey, Peygamberimiz ve Müslümanlar hakkında ileri geri konuşmaya başladı. Bir önceki konuda yer verdiğimiz sözleri sarfetti. Hz. Zeyd de oradaydı. Bu fitne dolu sözleri duyunca çıkışmaktan kendini alamadı, "Vallahi, kavminin içinde zelil, zayıf ve nefret edilen birisi varsa o da sensin. Resulullah ise Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır" dedi. Bu söze çok içerleyen Abdullah bin Übey, "Vallahi bundan sonra seni hiç sevmeyeceğim" şeklinde karşılık verdi. Hz. Zeyd, duyduklarını Resulullaha bildireceğini söyleyince de, alttan aldı. "Ey kardeşimin oğlu, ne olur sus. Ben sadece şaka olsun diye konuştum" dedi.

Fakat Zeyd oralı olmadı, dinlemedi. Müslümanlar arasında fitne çıkarmaya çalışan bu münafığı Resulullaha bildirmeyi kendisi için mühim bir vazife olarak gördü. Hemen Peygamberimizin yanına gitti. Duyduklarını nakletti. Resulullah Zeyd'e inanıyordu. Fakat meseleyi iyice tahkik etmek için, "Ona kızmış olmayasın?" diye sordu. Hz. Zeyd, "Hayır, vallahi bunları aynen ondan işittim" cevabını verdi. Peygamberimiz, "Yanlış anlamış olmayasın?" diye tekrar sordu. Zeyd (r.a.), "Hayır ya Resulallah, gerçek söylüyorum, yanlışım yok" dedi. Peygamberimiz sorularına devam etti. "Onun hakkında başkası sana bunları söylemiş olmasın" buyurdu. Zeyd, "Hayır, vallahi bunları ondan işittim" cevabını verdi.

Zeyd bin Erkam kimdir? Zeyd bin Erkam nerede doğmuştur? Zeyd bin Erkam ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Erkam nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Erkam nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Erkam nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Erkam’ın cesareti, Zeyd bin Erkam’ın hayatı, Zeyd bin Erkam’ın vefatı.

O sırada Resulullahın yanında birçok Sahabi bulunuyordu. Münâfık Abdullah bin Übey'in sözlerine çok kızdılar. Hattâ boynunun vurulmasını teklif edenler dahi oldu. Fakat Peygamberimiz bunu tasvip etmedi. Meseleyi bir de Abdulllah bin Ubey’den dinlemek için yanına çağırdı. Bu arada bazıları, "Bunu niçin haber verdin?" diyerek Hz. Zeyd'e çıkışıyorlardı. Hz. Zeyd de, "Vallahi bu sözleri babamdan da işitmiş olsaydım, yine Resulullaha haber verirdim" cevabını verdi.

Biraz sonra Abdullah bin Übey geldi. Peygamberimiz sordu: "Bunları sen mi söyledin?" Abdullah bin Übey itirafa yanaşmadı, inkâr etti. "Hayır, sana Kitabı indiren Allah'a yemin ederim ki, ben bunların hiç birini söylemedim. Zeyd size yalan söylemiştir. Ben, şurada bulunanlardan Allah'ın beni Cennete koymasına vesile olacak senden daha yakınını bilmiyorum" dedi. Bu konuşmadan biraz sonra, Peygamberimiz orduya hareket emrini verdi. Meselenin böyle kapanması, Hz. Zeyd'i mahcup etti.

Utancından Resulullahın yanına yaklaşamıyordu. Bu meseleyle ilgili konuşmak isteyenlere, "Yüce Allah'ın bu hususta vahiy indirip benim mi, yoksa başkasının mı yalancı olduğunu bildireceğini umuyorum" diyordu. Bu arada, "Allah'ım, Resulüne sözleri mi doğrulayacak vahyini indir" diye duâ ediyordu. Yorucu bir yolculuktan sonra mücâhidler Medine'ye geldiklerinde, Cenâb-ı Hak, Münâfikûn Sûresinin 1-8. âyetini vahyetti. Bu âyetler Zeyd'i doğruluyordu. Bu vahyin son âyetleri şu meâldeydi: "Onlar öyle kimselerdir ki, Resulullahın yanında bulunanlara bir şey vermeyin de, dağılıp gitsinler' diyorlar. Oysa göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamązlar. Bir de, 'Eğer Medine'ye dönersek, şerefli ve kuvvetli olan, hakîr ve zayıf olanı oradan muhakkak çıkaracaktır' diyorlar. Halbuki, şeref, kuvvet ve gâlibiyet Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir. Fakat münafıklar bilmezler." Bu âyetler nâzil olunca, Peygamberimiz Hz. Zeyd'in kulağından tuttu ve "İşte, Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getiren genç budur! Ey Zeyd, Allah seni tasdik etti" buyurdu.

Bundan sonra artık hiç kimse Abdullah bin Übey'e inanmadı. Böyle bir şey olduğunda onu azarladılar, kınadılar. Peygamberimiz, onun öldürülmesini isteyenlere, "Eğer öldürseydim, muhakkak onun yüzünden yer yerinden oynardı" buyurdu. Çünkü o kavminin büyüğüydü. Sevilip sayılıyordu; Peygamberimiz Medine'ye hicret etmeseydi, Medine'nin hükümdarı olacaktı.

Hz. Zeyd hastalandığında Peygamberimiz (a.s.m.) bu genç Sahabisini ziyaret eder, halini hatrını sorardı. Bir defasında Hz. Zeyd'in gözü rahatsızlanmıştı. Peygamberimiz ziyaretine gitmiş; duâda bulunmuştu. Bir müddet sonra gözü iyileştiğinde, "Zeyd, gözlerin öyle kalsaydı ne yapardın?" diye sordu. Hz. Zeyd, büyük bir teslimiyet içerisinde, "Sabreder, sıkıntısına katlanırdım, yâ Resulallah" cevabını verdi. Onun bu teslimiyeti Resulullahı memnun etti. Sabrederek o hal üzere vefat etmiş olsaydın, muhakkak Cennete girerdin" buyurdu. Hz. Zeyd, Resulullahtan bir hayli istifade etmişti. Hayatta bulunduğu müddetçe Müslümanların mercii oldu. Onların sorularını cevaplandırdı.

Zeyd bin Erkam kimdir? Zeyd bin Erkam nerede doğmuştur? Zeyd bin Erkam ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Erkam nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Erkam nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Erkam nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Erkam’ın cesareti, Zeyd bin Erkam’ın hayatı, Zeyd bin Erkam’ın vefatı.

Tavsiyelerde bulundu. 90 kadar hadis rivayet eden Hz. Zeyd, Hicretin 68. senesinde Küfe'de vefât etti.

Onun rivayet ettiği hadislerden birinin meâli şöyledir:

"Size biri diğerinden daha kıymetli iki şey bırakıyorum ki, onlara sarıldığınız müddetçe, benden sonra asla sapıklığa düşmezsiniz: Gökten yeryüzüne uzanmış olan nurânî bir ip olan Allah'ın kitabı ve neslim, ehl-i beytimdir. Bu ikisine yapışanlar, tâ Kevser Havuzunun başında bana gelinceye kadar asla doğru yoldan ayrılmayacaklardır. Sakın! Sakın! Size bıraktığım bu iki şey hususunda, bana nasıl olur da sırt çevirirsiniz?"

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@