Zeyd bin Hârise kimdir? Zeyd bin Hârise’nin hayatı

Zeyd bin Hârise kimdir? Zeyd bin Hârise nerede doğmuştur? Zeyd bin Hârise ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Hârise nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Hârise nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Hârise nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Hârise’nin cesareti, Zeyd bin Hârise’nin hayatı, Zeyd bin Hârise’nin vefatı.

İslam 22.09.2020 - 16:42 22.09.2020 - 16:42

İşte, "Zeyd bin Hârise kimdir? Zeyd bin Hârise nerede doğmuştur? Zeyd bin Hârise ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Hârise nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Hârise nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Hârise nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Hârise’nin cesareti, Zeyd bin Hârise’nin hayatı, Zeyd bin Hârise’nin vefatı." sorularının cevabı.

ZEYD BİN HÂRİSE KİMDİR?
ZEYD BİN HÂRİSE’NİN HAYATI

Küçük Zeyd daha sekiz yaşında iken gurbete düşmüştü. Annesiyle birlikte dedelerinin ve ninelerinin türbelerini ziyarete gittikleri bir sırada düşmanlar tarafından esir alınmış ve Ukâz Panayırında satışa çıkarılmıştı. Orada Hakîm ibni Huzâm dört yüz dirhem karşılığında Hatice Vâlidemiz için satın almıştı. İlâhî kudret, Zeyd'in maceralarını daha çocukluğunda iken çileli başlatmıştı. Ancak bu çilelerin arkasından büyük saadetler gelecekti. Hz. Peygamberle (a.s.m.) evlenen Hz. Hatice (r.a.), Zeyd'i Hz. Peygambere köle ve hizmetçi olarak hediye etti. Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefkat ve himayesi ile büyüyen Zeyd, onun her türlü hizmetine koşmaktan geri kalmıyor, sevgi dolu kalbini incitmemeye gayret ediyordu.

Küçük ruhu, sanki Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğini hissetmişti. Ona hizmeti büyük bir şeref ve ibâdet telâkki ediyordu. Nitekim, yıllar sonra babası ve amcası çıkıp geldiğinde, Hz. Peygamber kendisini serbest bıraktığı halde, o, "Ben insanların en hayırlısının yanında ve mukaddes beldede bulunmaktan dolayı memnunum" diyerek onlarla birlikte gitmeyi reddetmiş ve Resul-i Ekremle birlikte kalmıştı. Peygamberimiz de onu âzâd etmiş ve kendisi ne evlâtlık edinmişti.

İlâhî dâvet geldiğinde, Hz. Hatice ve Hz. Ali'den sonra İslâmiyet’i kabul etmiş, üçüncü Müslüman olarak îman safında yer almıştı. Şimdi artık Peygamberimize daha başka bir şekilde bağlanmış, hizmetlerine daha bambaşka bir şevk ve heyecanla koşar olmuştu. Onunla yiyor, onunla içiyor, onunla ibâdet ediyor, onunla vakit geçiriyordu. Ancak bu şerefin ve manevî rütbenin de muhakkak bir bedeli vardı. İslâm’ın ilk devirlerinde, o da Resul-i Ekremin maruz kaldığı zulüm ve işkencelerden nasibini alıyordu. Resul-i Ekremin bineğinin terkisinde, kabilelere ve cemaatlere gidiyordu. Zaman zaman alâka görmekle birlikte çoğu zaman da kovuluyorlar, taşlanıyorlar, reddediliyorlardı.

Zeyd bin Hârise kimdir? Zeyd bin Hârise nerede doğmuştur? Zeyd bin Hârise ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Hârise nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Hârise nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Hârise nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Hârise’nin cesareti, Zeyd bin Hârise’nin hayatı, Zeyd bin Hârise’nin vefatı.

Taif te zâlim müşrikler, Hz. Peygamberi taşa tutarken, mübârek vücutlarına zarar erişmesin diye kendi vücudunu taşlara siper etmiş, ama yine de ayaklarından kanlar akmasına, vücudunda birçok yaralar açılmasına mâni olamamıştı. Kendisinin de yaraları çoktu. Ancak o, efendisini, yüce Peygamberini düşünüyordu. Hz. Hamza Müslüman olduğunda, Hz. Peygamber ikisini kardeş yapmıştı. Evlenme çağı geldiğinde de, Resulullah onu kendi evlâtlarının mürebbiyesi Ümmü Eymen İle evlendirmişti.

Bu hanımı ona Üsâme'yi verdi. Peygamberimizle o kadar kenetlenmişti ki, evlâtların hakiki babalarına nisbet edilmesini emreden Ahzâb Süresinin 5. âyeti nazil oluncaya kadar, "Zeyd bin Muhammed (Muhammed oğlu Zeyd)" diye çağrılıyordu.

Peygamberimizle birlikte Medine'ye hicret eden Zeyd bin Hârise, Mescid-i Nebevînin inşâsından sonra da Hz. Peygamberin emriyle genç Müslümanlardan Ebû Râfi ile birlikte Mekke'ye dönüp, Resulullahın hanımlarını ve kızlarını alıp getirmişti.

Hz. Zeyd Bedir'den başlamak üzere, şehit olduğu Mûte Savaşına kadar bütün gazâ ve muharebelerde bulunmuştu. Onun mertliği, fedakârlığı ve kahramanlığı, Sahabeler arasında meşhurdu. Resul-i Ekrem, Müreysî Gazâsına çıktıkları sırada, Medine'de onu kendi yerine vekil bırakmıştı. Bu hareketiyle hem onun dirayet ve idareciliğini takdir ediyor, hem de idâreciliğin soyla, sopla değil, takva ile, fedakârlıkla ve dirayetle olabileceğine dikkat çekiyordu. Kölelik müessesesinin kaldırılmaya çalışıldığı bir devrede, Hz. Peygamberin âzâdlı kölesini kendisi yerine vekil bırakması, çok mânâlı bir hâdise idi. Hz. Peygamber, Hz. Zeyd'i büyük gazâ ve muharebelerin dışında birçok mühim seriyye ve heyette de, emîr ve kumandan olarak istihdam etmişti. O da hepsinden muvaffakiyetle dönmüştü.

Hicretin 8. yılında, Hz. Peygamber Busrâ Vâlisine, Hâris bin Umeyr'i elçi olarak göndermiş ve İslâmiyet’i tebliğ etmek istemişti. Ancak yolda Hâris'e rastlayan Bizans'ın Şam Vâlisi Şurahbil, Hazret-i Peygamberin elçisi olduğunu bildiği halde, onu öldürmüştü. Peygamberimiz bu habere çok üzülmüş ve "Elçiye zeval olmaz" hükmünü çiğneyen Bizans'a, bir ders vermek için üç bin kişilik bir ordu hazırlatmış, başına da Zeyd bin Hârise'yi getimişti. Hz. Zeyd şehit olursa, onun yerine Hz. Cafer, o da şehit olursa Hz. Abdullah bin Revaha kumandanlığa gelecekti. Başta Zeyd olmak üzere, hepsi Mûte'de kahramanca çarpıştı. Peygamberimizin işâret buyurdukları gibi, şehadet makâmına yükseldi.

Zeyd bin Hârise kimdir? Zeyd bin Hârise nerede doğmuştur? Zeyd bin Hârise ne zaman doğmuştur? Zeyd bin Hârise nasıl Müslüman olmuştur? Zeyd bin Hârise nasıl hicret etmiştir? Zeyd bin Hârise nasıl evlenmiştir? Zeyd bin Hârise’nin cesareti, Zeyd bin Hârise’nin hayatı, Zeyd bin Hârise’nin vefatı.

İslam ordusu henüz Medine'ye dönmemişti. Resulullah, Zeyd bin Hârise'nin kızını gördü. Şehit evlâdı mâsum kızcağız hüzünlü bir şekilde Resulullahın yüzüne bakıyordu. Bu manzara karşısında Resulullah dayanamamış, şefkat ve rikkatinden ağlamaya başlamıştı. Orada bulunan Sa'd bin Ubâde "Ey Allah'ın Resulü bu ne hal böyle?" diye sormuştu. Efendimiz şöyle cevap verdi: "Bu sevgilinin sevgiliye hasretidir." Hz. Zeyd bin Hârise, Peygamberimizin yüksek ahlâkının müstesnâ bir temsilcisiydi. Onun faragat ve fedakârlığını, yine Peygamber ocağında yetişmiş olan oğlu Üsâme devam ettirerek babasına iyi bir halef oldu.

Allah hepsinden râzı olsun.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@