Zeyneb bint-i Cahş kimdir? Zeyneb bint-i Cahş’ın hayatı

Zeyneb bint-i Cahş kimdir? Zeyneb bint-i Cahş Peygamber efendimizle nasıl evlenmiştir? Zeyneb bint-i Cahş’ın hayatı, Zeyneb bint-i Cahş’ın vefatı…

İslam 28.09.2020 - 15:57 28.09.2020 - 15:57

Peygamber Efendimizin hanımlarından biri olan Zeyneb bint-i Cahş validemizin Peygamberimizle nasıl evlendiği Zeyneb bint-i Cahş’ın hayatı Zeyneb bint-i Cahş’ın vefatı, Zeyneb bint-i Cahş’ın peygamberimizle evliliği ve Zeyneb bint-i Cahş kimdir gibi soruların cevapları tüm detaylarıyla haberimizde.

İşte, "Zeyneb bint-i Cahş kimdir? Zeyneb bint-i Cahş Peygamber efendimizle nasıl evlenmiştir? Zeyneb bint-i Cahş’ın hayatı, Zeyneb bint-i Cahş’ın vefatı…" sorularının cevabı.

ZEYNEB BİNT-İ CAHŞ KİMDİR?
ZEYNEB BİNT-İ CAHŞ’IN HAYATI

Peygamber Efendimiz Cahiliye Devrinde yapılan yanlış âdetleri birer birer kaldırıyor, insanlara meşru olan yolu gösteriyordu. Böylece bâtılın ve haksızlıkların yerini hak ve adalet alıyordu. İşte Cahiliye Devrinin yanlış adetlerinden birisi de köle veya âzadlı kölelerin aşağı bir sınıf olarak telâkkî edilmesiydi.

İslâmiyet ise bütün insanlar eşit sayıyor, "Sizin Allah indinde en şerefliniz, takvâca en ileri olanınızdır" hükmüyle üstünlüğün ancak takva ile olduğunu haykırıyordu. O halde bu yanlış âdetin de ortadan kaldırılması gerekiyordu. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz Kureys gibi soylu bir aileye mensup olan halası Umeyme bint-i Abdülmuttalib'in kızı Zeyneb'e, âzadlı kölesi Zeyd için dünür oldu. Zeyneb'in annesi de, kardeşleri de bunu kabul etmediler. Fakat Peygamberimizi de kıramadılar. İsteğine razı oldular. Peygamber Efendimiz de Hz. Zeyd ile Hz. Zeyneb'i nikâhladı. Böylece Cahiliye Devrinin yanlış bir âdeti daha tarihe karışıyor, eşitlik prensibi yerleştiriliyordu.

Ancak Hz. Zeyd ile Zeyneb arasında hiç bir zaman tam bir kaynaşma meydana gelmedi. Aralarında geçimsizlik baş gösterdi. Öyle ki artık Zeyneb, Zeyd'in kalbini kırmaya başladı. Bir gün Zeyd, Peygamberimize gelerek, "Ya Resulallah, ben ailemden ayrılmak istiyorum, bana eza ediyor" dedi. Peygamber Efendimizin, kurulmasına kendisinin vesile olduğu bir aile yuvasının bozulmasına gönlü razı olmadı. Zeyd'e "Hanımını tut, boşama, Allah'tan kork" buyurdu. Fakat şiddetli geçimsizlik yüzünden Zeyd, Hz. Zeyneb'i boşadı. Beraberlikleri ancak bir yıl kadar devam edebildi.

Peygamberimiz Zeyd ile Zeyneb'in ayrılmalarına çok üzüldü. Çünkü bu evliliğe kendisi vesile olmuştu. Durumun düzeltilmesi ve Hz. Zeyneb'in ve åilesinin gönlünün alınması icab ediyordu. Aslında Peygamber Efendimiz

Hz. Zeyd'e "Zevceni tut, boşama" dediği zaman onun Zeyneb'i mutlaka boşayacağını ve iddeti dolduktan sonra da onun kendisi ile evleneceğini biliyordu. Bunu Cenab-ı Hak kendisine bildirmişti. Zaten Hz. Zeyneb de bir Peygamber hanımı olacak fıtrattaydı. Ancak Peygamberimiz münafıkların dedikodularından çekindiği için, Zeyd den boşanan ve iddeti dolan Hz. Zeyneb'e evlenme teklifinde bulunamıyordu. Çünkü, Arapların âdetine göre, bir kimse evlâtlığının hanımı ile evlenemezdi. Fakat diğer cahiliye âdetleri gibi bu yanlış adetinde kaldırılması icab ediyordu.

Çünkü evlâtlık, hakikî evlât sayılmazdı. Nitekim Peygamber Efendimiz bir gün Hz. Aişe'nin yanında iken vahiy geldi. Nâzil olan âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyordu. Mealen:

"Hani Allah'ın iman nasip ederek ikramda bulunduğu ve senin de âzâd edip evlâtlık edinerek ikramda bulunduğun kimseye, sen, 'Hanımını bırakma; Allah'tan kork' diyordun. Sen o zaman, Allah'ın açıklayacağı bir şeyi bildiğin halde insanların dedikodusundan korkuyordun. Halbuki asıl korkulacak olan Allah'dır. Sonra Zeyd o hanımla alakasını kesince Biz onu sana nikahladık tâ ki evlâtlıklarının boşadığı hanımlarla evlenmenin mü'minler için günah olmadığı anlaşılsın. Allah'ın emri işte böylece yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeyi yerine getirmesinde Peygamber için bir vebâl yoktur."

Vahiy tamam olunca Peygamberimiz tebessüm etti ve "Allah'ın, Zeynebi bana nikâhladığını kim gidip ona müjdeler?" buyurdu. Ve daha sonra da dünürlük yapması için Hz. Zeyd'i görevlendirdi. Hz. Zeyd sevinçle Zeyneb'e gitti ve Cenab-ı Hakkın kendisini Peygamberimize nikâhladığını müjdeledi. Hz. Zeyneb buna sevindi. Şükür secdesi yaptı. Üzerinde bulunan takısını, kendisine bu müjdeyi getiren Hz. Zeyd'e hediye etti.

Böylece Hz. Zeyneb Hicretin 5. yılında 35 yaşında Peygamberimize nikâhlandı. Allah tarafından nikâhlandığı için kendisine mehir olarak bir şey verilmedi.

Peygamber Efendimiz evliliklerinde düğün ziyafeti verdiği gibi, bunu Müslümanlara da emretmiştir. Bu sebeple düğün yemeği vermek sünnettir. Peygamber Efendimiz Hz. Zeyneb için de düğün yemeği verdi. Ancak bu ziyafette diğerlerinden farklı olarak Peygamberimizin bir mucizesi tezahür etti.

Enes bin Malik anlatıyor:

"Annem Ümmü Süleym bana, Ey Enes! Resulullah bugün evlenecek. Yanlarında yiyeceklerinin olmadığını sanıyorum. Şu yağ tulumunu buraya getir' dedi. Tulumu götürdüm. Annem yalnız Resulullah ile zevcesine yetecek kadar hâlis Medine hurmasını yağla karıştırdı. Sonra bana, 'Ey Enes! Bunu Resulullaha götür. Bunu size annem gönderdi. Kendisinin selâmı var. Bu bizim tarafımızdan size ufak bir hediyedir diyor de' diye tembihte bulundu. Ben de onu alarak Resulullaha götürdüm. Annemin söylediklerini tekrarladım. Resulullah bana, 'Onu koy' buyurdu. Sonra da 'Ebû Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi davet et' diye emretti. Daha birçok Sahâbînin ismini saydı. Ben az bir yemek için Resulullahın bu kadar kimseyi dâvet etmesine şaştım. Bununla beraber emrine aykırı hareket etmeyi uygun görmedim, herkesi davet ettim. Resulullah, Bak, mescidde kimse varsa onları da çağır' buyurdu. Ben de mescide gittim, oradaki herkese, 'Resulullahın düğün ziyafetine buyurunuz' dedim. Geldiler, nihayet sofra tamamen doldu. Bana 'Mescidde kimse kaldı mı?' diye sordu. 'Hayır' dedim. 'Bak, yolda kimi görürsen onları çağır' buyurdu. İstenileni yaptım. Sonra 'Çanağı getir" buyurdu. Mübarek elini çanağın üstüne koyup Allah'ın söylemesini istediği kadar kelimelerle bereket duası yaptı. Sonra da 'Onar onar halka olsunlar ve herkes kendi önünden yesin' buyurdu. İlk defa on kişi geldi. Doyuncaya kadara yediler ve yiyip gittiler. Ben çanaktaki yemeğe bakıyordum. Onlar tıpkı kaynak suları gibi çoğalıyor, kaynıyordu. Herkes yedikten sonra bana 'Haydi Enes, kaldır' buyurdu. Koyduğumda mı, kaldırdığımda mı daha fazlaydı, bilmiyorum. Eve gittiğimde hayret ettiğim bu hadiseyi anneme anlattım.

Annem 'Hiç şaşma! Eğer Allah ondan bütün Medinelilerin yemesini dilemiş olsaydı, hepsi de yerler ve doyarlardı' dedi.”

Daha önce de belirttiğimiz gibi Cahiliye Devrinde evlâtlık öz oğul gibi telâkki edildiğinden, kendisini evlât edinen kimsenin onun boşadığı hanımla evlenmesi haram sayılıyordu. Peygamber Efendimiz evlâtlığı Zeyd'in boşadığı hanımla evlendiği için münafıklar bunu Peygamberimiz aleyhine dedikodu vesilesi yaptılar. "Muhammed oğulun karısıyla evlenmeyi haram kıldı. Kendisi ise oğlu Zeyd'in boşadığı karısı ile evlendi" dediler. Öyle ki, onların bu dedikoduları Peygamber Efendimizi ve Müslümanları rahatsız etmeye başladı.

Bunun üzerine Ahzab Sûresinin 4 ve 5. âyet-i kerimeleri nâzil oldu. Bu âyetlerin meâli ise şöyle idi: "Allah kimsenin göğsüne iki kalp yerleştirmemiş; zıhar yaptığınız hanımlarınızı anneleriniz hükmünde, evlatlıklarınızı da evlatlarınız hükmünde kılmamıştır. Bunlar sizin ağzınızdaki mânâsız bir sözden ibarettir. Allah ise hakkı bildiriyor ve kullarını doğru yola iletiyor. Onları kendi babalarına nisbet edin; Allah katında doğru olanı budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, zâten onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bu hususta unutarak veya bilmeyerek yaptığınız hatâdan dolayı sizin için bir günah yoktur, siz ancak kasten yaptıklarınızdan mes'ulsünüz. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir."

Böylece Cahiliye Devrinin bir yanlış âdeti daha ortadan kalkmış oluyordu.

Hz. Zeyneb, ibadete düşkün, takva sahibi biriydi. Nafile namaz kılar, sık sık oruç tutardı. Peygamberimiz bir defasında mescide girmişti. Orada iki direğin arasına çekilmiş bir ip gördü. "Bu ip nedir?" diye sordu. Zeyneb'in ipi olduğunu söylediler. "Zeyneb namazda durmaktan yorulunca bu ipe tutunur" dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu:

"Hayır, (ibadette böyle güçlük ihtiyar edilmez.] Bu ipi çözünüz. Sizin biriniz zinde oldukça [ayakta] kılsın."

Zeyneb Vâlidemiz çok cömertti. Kanaatkârdı. Dünya malına ehemmiyet vermezdi. Dikiş ve el işi yaparak kazandığı parayı Allah rızası için fakirlere ve kimsesizlere sadaka olarak dağıtmak gibi güzel vasıflara sahipti. Bir gün Hz. Ömer ona tahsis ettiği yıllığı göndermişti. Hz. Zeyneb o kadar parayı bir arada görünce, "Allah Ömer'i affetsin. Diğer kardeşlerimin hisseleri de bunun içinde mi?" diye sormaktan kendini alamadı. Bunların tamamının kendisinin olduğun öğrenince de "Sübhanallah" diyerek örtüsü ile yüzünü kapadı. Orada bulunan hizmetçisine şöyle dedi:

"Elini sok, o paradan bir avuç al, falana götür. Bir avuç al, filana götür." Böylece hizmetçi Hz. Ömer'in gönderdiği parayı Zeyneb'in isteği üzerine dağıttı. Nihayet örtünün altında avuçlayacak bir şey kalmayınca Hz. Zeyneb'e, "Ey mü'minlerin annesi! Allah sizi affetsin. Allah'a yemin ederim ki, bunda bizim de hakkımız var" dedi. Mü'minlerin annesi ona örtünün altında kalanları almasını söyledi. 5 dirhem gümüş para kalmıştı. Onu da hizmetçi aldı. Hz. Zeyneb kendisi için bir tek dirhem dahi ayırmamıştı. Ellerini açarak şöyle dua etti: "Allah'ım, bundan sonra beni Ömer'in ihsanını almaya eriştirme. Çünkü bu dünya malı bir fitnedir."

Cenab-ı Hak onun bu duasını kabul etti. Hz. Zeyneb ikinci senenin tahsilatını alamadan vefat etti. Peygamberimizin vefatından sonra kendisine kavuşan ilk zevcesi oldu. Böylece Resulullahın bir mucizesi daha tezahür ediyordu. Çünkü bir defasında, "içinizden bana en çabuk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır" buyurmuştu. O zaman mü'minlerin anneleri bundaki mânâyı anlayamadıklarından kollarını ölçüyorlardı. Fakat ilk vefat edenin Hz. Zeyneb olması üzerine, Peygamberimizin kolu uzun olandan kadının cömertlik olduğunu anladılar. Zira cömertlikte hiçbirisi Hz. Zeyneb'e yetişemiyordu.

Zeyneb Validemizden devamlı sitayiş ve senâyla bahseden Hz. Aişe onun cömertliği hakkında şöyle der:

"Ben dinde Zeyneb'den daha hayırlı, ondan daha çok Allah'tan korkan, ondan daha doğru sözlü, akraba hakkını ondan daha çok gözeten, Allah'ın rızasını kazanabilmek için fakirlere ondan daha çok sadaka veren bir kadın görmedim."

Hz. Zeyneb Vâlidemiz, Hz. Ömer zamanında, Hicretin 20. yılında 53 yaşında iken vefât etti. Cenaze namazını Hz. Ömer kıldırdı.

Allah onlardan râzı olsun.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@