Abdiyet ne demektir?

1 . Allah'a kul olma durumu,kulluk

2. Kul, köle, esir olma durumu, esaret, kölelik.

Abdiyet kelimesinin kökeni nedir?

Arapça bir kelimedir. Arapçada kul, köle anlamıdaki "abd" sözcüğünden türetilmiştir.

Abdiyet kelimesiyle örnek cümle

Abdiyyetimi vâsıtadır arza bu yoksa/ Tevhîdine lâyık söze kâdir miyim Allah (Recaizade M. Ekrem) .