İşte, ” Abdullah bin Ebu Bekir kimdir? Abdullah bin Ebu Bekir nerede doğmuştur? Abdullah bin Ebu Bekir ne zaman doğmuştur? Abdullah bin Ebu Bekir nasıl Müslüman olmuştur? Abdullah bin Ebu Bekir nasıl hicret etmiştir? Abdullah bin Ebu Bekir nasıl evlenmiştir? Abdullah bin Ebu Bekir’in cesareti, Abdullah bin Ebu Bekir’in hayatı, Abdullah bin Ebu Bekir’in vefatı…” sorulasının cevapları…

Hz. Abdullah, Hz. Ebu Bekir'in oğlu, Peygamberimizin de kayın biraderi idi. İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Zeki ve maharetli bir insandı.

Peygamberimizin hicretinde mühim hizmeti oldu. Peygamberimiz Hicret esnasından üç gün Sevr Mağarasında kalmıştı. Hz. Abdullah hem onlara yiyecek getiriyor, hem de babasının tembihi üzerine müşriklerin arasında dolaşarak topladığı haberleri geceleyin Peygamberimize ulaştırıyordu. Orada koyun güden Hz. Ebu Bekir'in hizmetçisi de, Abdullah'ın (r.a) izlerini kaybediyordu.

Hz. Abdullah Mekke'den hicret ederek "Muhacir" olma faziletini kazandı. Mekke'nin fethinde bulundu. Huneyn Savaşına ve Taif Muhasarasına katıldı. Bu muhasarada isabet eden bir okla yaralandı. Yarası iyileşmedi. Babasının halifeliğinin ilk yılında yarası açıldı. Kurtulamayarak vefat etti. Cenaze namazını Hz. Ebu Bekir kıldırdı.

Ebu Bekir (r.a.) Abdullah'ın yaralandığı oku saklamıştı. Sonradan Müslüman olarak Medine'ye gelen Sakif heyetine oku gösterdi ve "Bunu tanıyanınız var mı?" diye sordu. Said bin Ubeyd (r.a.), "Bu oku ben yonttum, ucunu da ben sivrilttim. Tüyünü ben taktım ve ben attım" dedi.

Hz, Ebu Bekir, bir insanın müşrik olarak ölüp Cehenneme gitmesini asla istemezdi. Eğer oğlu Said bin Ubeyd'i öldürseydi o Cehenneme giderdi.

Fakat onun eliyle ölen oğlu şehitlik makamını kazanmıştı. Bu sebeple Said bin Ubeyd’e şöyle dedi:

"Bu ok Ebu Bekir'in oğlunu şehit eden oktur. Ona senin elinle şehitlik veren, seni onun eliyle küfr üzere öldürmeyen Allah'a hamd olsun. Onun rahmeti ve ikramı ikinizi de kuşattı."

Hz. Said de o savaşta müşrik olarak öldürülmediğine sevindi, Allah'a şükretti.

Allah onlardan razı olsun.