Akrostiş nedir?

Bir şiirin, mısralarının ilk harflerinin birleşmesi sonucu ortaya anlamlı bir kelime veya özel isim çıkacak şekilde tertip edilmesine ve o tertipten çıkan anlamlı kelimeye akrostiş adı verilir.

Akrostişin diğer adları:

Muvaşşah, istihrac, uçlama, abecedarius

Akrostiş örnekleri:

Var olan bir sen, bir ben, bir de bu bahar.
Elden ne gelir ki? Güzelsin, gençliğin var.
Dünyada aşkımız ölüm gibi mukaddes.
İnan ki bir daha geri gelmez bu günler,
Alemde bir andir bize dost esen rüzgâr.

(Cahit Sıtkı Tarancı)

Lal olur bülbül, açar gonca, dudak hayrân olur
Elde mızrab ürperir tellerde hoş seyrân olur
Mest eder beste ruhu çağladıkça nağmeler
İnce bir kudretle hisler şi'r olur, elhân olur

Anlatılmaz bir güzellik nazli bir zevk-i tarâb
Titreşir dillerde binbir nağme pür-lem'an olur
Layıkı takdir ü tekrimdir o üstâd Lem'i kim
Iztırabi, neşesi dilden dile destân olur

(Vecdi Bingöl)