Tarih, bazı aşamalarda, ipliklerini takip etmesi zor olan çok karmaşık bir duvar halısı gösterir. Bu bağlamda, Müslümanların Kuzey Amerika'ya ilk nereden geldiği konusunda bir tartışma var. Orada Cenevizli kaptan ve kâşif Kristof Kolomb'dan önce kim geldi, gerçekten Doğulu Müslümanlar mı?

Önemli tarihi kitaplara ve referanslara dayanan bir dizi araştırmacı, Müslümanların Amerika anakarasına Kristof Kolomb'dan yaklaşık yedi yüzyılda önce geldiklerine dair kanıtların bulunduğunu doğrulamaktadır.

'RT'nin haberine göre; bölgedeki yerleşim yerlerinin dileri, adlarının kalıntı kazıları ve linguistik analizleri, Abbasilerin bulunduğu bölgelerine benzer madeni paralar, ev eşyaları ve diğer kap kaçaklar, 8. ve 9. nesil Müslümanların MS 650. yüzyıldan itibaren yerleşim için Amerika anakarasına geldiklerini doğrulamaktadır. Yerleşim için kıtaya gelen Müslümanların, bu dönemde camiler ve okullar kurarak yerli halk, özellikle Amerikan Kızılderilileri üzerinde uzun bir etki bıraktıkları prensibini haklı çıkarmaktadır.

Bu bilgiler, Harvard Üniversitesi'nden Prof. Barry Fell tarafından yapılan araştırmada, Müslümanların Amerika kıtasına gelişi Halife Osman bin Affan döneminde gerçekleştiği iddia edildi.

nevada kaya

Aynı zamanda ABD Bilim Sanat Akademisi üyesi olan Prof. Fell, MS 700-800 yılları batı arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgelerinin ücra bölgelerindeki kayalarda bulunan çizim ve yazıtların, Kuzey Afrika Arap dilinin eski Kufi yazısıyla yazıldığına dikkat çekti.

Profesör Fell, Nevada'daki kalıntı kazılar sırasında bir kayanın üzerinde “Tanrı” isminin yazılı olarak bulunması, Müslümanların burada yaşadıklarını ortaya çıkardığını söyledi.

nevada kayada yazan arapça

Prof. Fell ayrıca, Nevada'daki bir kayanın üstündeki "Muhammed Allah'ın Peygamberidir" ibaresinin bir başka kitabesinin de aynı dönemle yakından ilgili olduğunu ve iki kitabenin modern Arap dili uslubuyla değil, Kûfi alfabesiyle yazıldığını düşündüğünü söyledi.

Amerikalı araştırmacı Prof. Fell, “Bütün bu bulgular ve kazılarda ortaya çıkarılan eserler Müslüman Arapların, Nevada'ya yerleştiğini gösterdiği bir kanıtıdır” dedi.

Türk araştırmacı Salih Yücel de, sahabelerden bazılarının Amerika'ya gitme ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

28 Şubat zulmünün faillerine meydan okuyan Hasan Celal Güzel'i rahmetle anıyoruz 28 Şubat zulmünün faillerine meydan okuyan Hasan Celal Güzel'i rahmetle anıyoruz

Müslüman Arap ırkının Amerika'dan yok olma sebebine gelince, bu teorinin savunucularının argümanlarına göre; Apaçiler ve Navajolardan oluşan Athakan kabilelerinin 12. yüzyılda Arapların yaşadığı bölgeyi ele geçirmeleri sonucunda, Araplar güneye doğru gittiler ya da sürgüne gönderildiler…

Amerika'ya Müslüman mührü!

Öte yandan Sadece Türk tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin değil, birçok yabancı bilim insanının da Amerika'yı Müslümanların keşfettiğine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında yaptığı bir konuşmada, "Amerika'yı Kristof Kolomb değil Müslümanlar keşfetti" şeklindeki sözleri siyasetin gündemine oturmuştu. Muhalefet ise bu çıkışı komik ve yersiz bulmuş, İspanyollar da 'İspat edin' çağrısı yapmıştı. Müslümanların Amerikayı keşfi yerli ve yabancı birçok bilim adamı tarafından dile getirilmişti. Bunlardan biri ise, dünyaca ünlü bilim adamlarımızdan merhum Prof. Dr. Fuat Sezgindi.

FUAT SEZGİN: AMERİKA'YI KOLOMB'DAN ÖNCE MÜSLÜMANLAR KEŞFETTİ

Prof. Dr. Sezgin, AA'ya yaptığı değerlendirmede şöyle demişti: "İslam coğrafyası üzerinde 26 yıl çalıştım ve fikirler geliştirdim. Amerika'yı Kolomb'dan önce Müslümanların keşfettiğini yazdım. Müslümanların Amerika'ya ulaştıklarına yüzde yüz eminim. Hatta Müslümanlar birkaç yüz sene Amerika'nın haritasını yapmakla uğraştı. Şu an kullanılan Afrika, Asya ve Avrupa'ya ilişkin tüm dünya haritaları, Müslümanlar tarafından yapıldı. Vasco da Gama da Müslümanlara ait haritalarla Hindistan'a ulaşabildi."

Prof. Brent Kennedy ise, dedelerinin İngiliz ve İrlandalı olduğunu zannediyordu. Akdeniz Anemisi hastalığına yakalanınca şüphelendi ve köklerinin Lübnan'dan Türkiye'ye ve Doğu Afrika'ya kadar uzandığını öğrendi. Defalarca Türkiye'ye geldi. 7. yüzyılda Arap ve Berberî askerlerden oluşan Müslüman ordusunun İspanya'yı ele geçirip buradan Amerika'ya göç ettiklerini savundu.

Dil âlimleri Kolomb'dan evvelki zamanlarda Kızılderililerin dillerinde Arapça asıllı kelimelerin bulunduğunu ortaya çıkardı. Kolomb, Küba kıyılarında havlamayan köpekler görmüştür ki, bunlar da Batı Afrika cinsi köpeklerdi. Yani eski dünya ile yeni dünya arasında seyrüsefer ilk olarak Müslümanlar tarafından kurulmuştu.

1787'de Boston'da işçiler kazı yaparken bazı paralar buldu. Harvard Üniversitesi'nde incelenen paraların 9. ve 10. yüzyıllara ait Semerkand dirhemleri olduğu ortaya çıktı. Dirhemlerin üzerinde "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Bismillah" yazılıydı.

Kaliforniya Üniversitesi'nden arkeologlar Prof. Robert Heizer ve Prof. Martin Baumhoff yaptığı kazılarda Nevada'da İslam ve bilimin özellikle denizciliğin okutulduğu bir okulun varlığını tespit etti. Yani Hazreti Osman ve Hazreti Ali döneminde Müslümanlar, Amerika kıtasında denizcilik dersi veriyordu.

Arap tarihçi ve coğrafyacı Mesudî (ö.956) "Müslümanlar Hazreti Muhammed'in vefatından 15 sene sonra Hazreti Osman devrinde İspanya'ya girdikleri zaman, önlerine nihayetsiz Atlantik Okyanusu çıktı. Hemen keşiflere başladılar" diye yazdı.

Tahıllardan mısırın anavatanı Amerika. Mısır, batı Afrika kıyılarından hacılar vasıtasıyla Mısır'a getirilmiş, oradan Türklerle tanışmıştı. Bunlar Kristof Kolomb'dan önce cereyan etmişti. Mısır, Avrupa dillerine Grano Turco (İtalyanca), Triticum Turcicum (Hollandaca), Trigo de Turkina (İspanyolca), Turkish Heude (İsveçce), Turkie Cornes (Fransızca) ve nihayet Türkishes Korn (Almanca) şeklinde söylendi.

Memlükler dönemi tarihçilerinden İbn Fazlullah el-Ömerî, Mesâlik el-Ebsâr isimli eserinde Mısır prensinin 3 bin kayıkla bir daha dönmemek üzere Amerika'yı keşfe çıktığını yazdı.