Altın kural tezi nedir?

Aristoteles tarafından belirlenen iki tür erdemden biri olan ahlaki erdemlerde, ahlâkî eylem ve erdemin, iki aşın uç arasındaki ortayı bulmaktan oluştuğu tezi.

Aristoteles'e göre, ahlaki erdemlerin özü, doğru ortayı bulmaktır. Bu ise, iki aşırılık arasındaki altın ortayı bulmak tan oluşur. Burada akıl, doğru düşün meyle, bizim aşırılık ve eksiklik arasındaki doğru ortayı bulmamızı sağlar.

Bununla birlikte, orta her insan için aynı olmadığı gibi, her eylem için de bir orta yoktur. Orta, koşullar değiştiği ölçüde, her insana göreli olur. Örneğin, yemek söz konusu olduğunda, orta, yetişkin ve güçlü bir güreşçiyle küçük bir çocuk için farklı olacaktır. Yine de, Aristoteles'e göre, aşırı uçları açık seçik olarak gösteren uygun ya da göreli bir orta vardır. Buna göre, cesaret adı verilen erdem, korkaklık ile gereksiz ve düşüncesiz atılganlık, cömertlik, müsriflik ile cimrilik, adalet ise haksızlık yapma ile haksızlığa maruz kalma arasındaki doğru ortadır.

Öte yandan, bazı eylemler için, bir orta hiçbir şekilde söz konusu olamaz, çünkü bu eylemler, doğaları gereği, kendilerinde her zaman kötüyü ve kötülüğü barındırırlar. Buna göre, kin, hırsızlık, cinayet ve zina kendinde ve kendi başına kötüdür.