9 Ekim 1862'de İstanbul'da doğdu, 13 Temmuz 1 936'da aynı kentte öldü. Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. Dönemin ünlü öğretmenlerinden Fransızca, Arapça, matematik, hukuk, Arap tarihi ve felsefesi konularında özel dersler aldı. 1 879'da Faik Paşa ile evlendi. Edebiyat yaşamına 1 889'da Georges Ohnet'in (1848-1918) Volonte ("İrade") adlı romanını çevirerek başladı. "Bir Hanım" İmzası ve Meram adıyla fasiküller halinde yayımlanan bu çevirisiyle tanındı. Döneminde bir kadının böyle bir uğraşa girişmesi Tercüman-ı Hakikat gazetesinde, Ahmet Midhat tarafından övgüyle karşılanmıştı. Daha sonra tarih, felsefe, biyografi ve roman türlerinde ürünler verdi. İlk romanı Muhâdarat'da üvey çocuklarını mutluluklarından eden bir üvey ananın zulmünü işlemiştir. Meşrutiyet sonrası siyasal tartışmalara hedef olan babasını savunmak üzere, dönemin "siyasi hayatını ve Babıali entrikalarını" yansıtmak amacıyla Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı adlı kitabını yazdı. Basımı yarım kalan bu kitabın ardından edebiyat yaşamından çekildi.

YAPITLAR (başlıca):

Roman: Muhâdarat, 1892; Refet, 1 898; Odî, 1899; Enin, 1910.

Biyografi-Tarih: Namdaran-ı Zenan-ı İslâmıyân, 1892 ; ("Ünlü İslam Kadınları"); Terâcüm-i Ahval-i Felâsife, 1900, ("Felsefecilerin Yaşamları"); Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı, 1914.