Ceza bilimi (penology) nedir? Ceza bilimi ne zaman ortaya çıkmıştır? Penoloji kelimesinin etimolojisi...

ÖSYM son üç yılın sınav sorularını paylaştı ÖSYM son üç yılın sınav sorularını paylaştı

Ceza bilimi (penology) nedir?

Suçluların yönetimi ve cezalandırılmalarını inceleyen bir dal. Hapishaneleri cezalandırıcı yerler olmaktan ziyade ıslah edici kurumlar olarak yeniden tanımlayan ceza reformundaki on dokuzuncu yüzyıl hareketiyle birlikte anılan ceza bilimi terimi, o zamanlar tartışmaya taraf olan kesimleri (reformcular ve avukatlar gibi) tanımlamış ve farklı bir tartışmayı yansıtmıştır. Günümüzdeki kullanımında ise doğal olarak, ayrı bir entelektüel ya da akademik söylemden ziyade, cezalandırma ve caydırmayı konu alan belirli sosyolojik ya da kriminolojik araştırmalara gönderme yapmaktadır.

Penoloji kelimesinin etimolojisi

Penoloji,  Latince poena , " ceza " ve Yunanca -logia , "çalışma" son ekinin terkibinden meydana gelmiş bir kelimedir.