Tarih kitaplarında sıklıkta rastladığımız "düvel-i müttefika" tabiri hangi devletleri ihtiva eder? Bu tabir ne zaman kullanılmıştır?

Düvel-i müttefika hangi devletlerden oluşur?

Birleşmiş devletler. I. Dünya Savaşı’nda

Kutadgu Bilig nedir? Özellikleri nelerdir? Kutadgu Bilig nedir? Özellikleri nelerdir?
  • Osmanlı Devleti,
  • Almanya
  • Avusturya – Macaristan’a verilen isim. 

Düvel-i müttefika tabiri, müttefik (birleşmiş) kelimesinin müennes hali müttefika ve devlet kelimesinin çoğul hâli olan düvel kelimelerinin terkibinden oluşmuştur.