Etnosantrizm nedir?

Farklı kültürlere mensup toplumların kendilerini üstün görmeleri ve diğer kültürleri, kendi kültürünü merkez alarak değerlendirmelerine sebep olan toplumsal duygulara verilen isimdir.

Etnosantrizm kelimesinin kökeni nedir?

Yunanca ethnos (halk) ve centre (merkez) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir, Türkçeye "etnik merkezcilik" şeklinde çevrilebilir.