Algıcılık nedir?

İnsan varlığının dış dünyayı doğrudan ve aracısız bir biçimde algılayabileceğini savunan öğretidir.

Buna göre, insanın yalnızca kendi zihnindeki ideleri, kendi zihin hâllerini algılayabileceğini öne sürer .Algıcılık, dış dünyadaki varlıkların nesnel gerçekliğini tanıyan ve bu varlıkların, insan tarafından, göründüğü şekliyle değil de, gerçekte olduğu şekliyle algılandığını öne süren anlayışa karşılık gelir.

Yine, algıcılık, algısal yanılmalara düşebildiğimiz için, algının güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülemeyeceğini savunan görüşlere karşıt olarak, algının sağlam ve güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu ve bize doğrudan doğruya nesnelerin kendilerini verdiğini savu nur.