Ölen ya da yaralanan olmayan yangında çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi