Oktay, ''Ekonomide,  istihdamda,  üretimde ihracatta  büyüme odaklı tüm  alanlarda  kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz.  Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covit-19 salgınında gösterdiğimiz başarı  gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif  etkileri silip atacağız. Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.