Hayat sahası nedir?

Hayat sahası, Almanca lebensraum, Hitler döneminde canlanan nasyonal sosyalizmin siyasi ve iktisadi görüşüdür. Bu görüşe göre endüstriyel anlamda gelişmiş ülkeler, ham madde ve müşteri bulmak için henüz endüstrileşmemiş ülkelerde kendi hayat sahasını kurabilirdi.

Emperyalizm ve ırkçılık ile ilgisi bakımdından "hayat sahası"

Hayat sahası, emperyalizmi ve sömürgeciliği meşru göstermeye çalışan bir iktisat görüşütür ve ırkçılıkla aynı zamanda, aynı sebeplerden doğmuştur.

Hitler'in hayat sahası görüşünü özetleyen sözü:

"Başka milletler daha geniş topraklara yayılıp yerleşirken, iç kolonizasyona yönelmiş bir millet nüfus artışını sınırlamak zo­runda kalacak, fakat geniş topraklara yayılan milletler artmaya devam edecektir. Bir ülkenin hayat alanı ne kadar azsa, bu durumla o kadar çabuk karşılaşır."