İşte, "Hz. Sâlim kimdir? Hz. Sâlim nerede doğmuştur? Hz. Sâlim ne zaman doğmuştur? Hz. Sâlim nasıl Müslüman olmuştur? Hz. Sâlim nasıl hicret etmiştir? Hz. Sâlim nasıl evlenmiştir? Hz. Sâlim’in cesareti, Hz. Sâlim’in hayatı, Hz. Sâlim’in vefatı." sorularının cevabı.

HZ. SÂLİM KİMDİR?
HZ. SÂLİM’İN HAYATI

Yatsı namazından sonraydı. Yanık bir Kur'ân sesi mescidi dolduruyordu. Oradan geçmekte olan Hz. Âişe durup bu sesi dinlemekten kendini alamadı. Bir müddet bekleyip dinledi. Bu sebeple de eve geç döndü. Peygamberimiz, Hz. Âişe'ye nerede kaldığını sorunca, Hz. Âişe, çok güzel Kur'ân okuyan bir ses duyduğunu ve onu dinlemek için bir müddet beklediğini söyledi. Fakat kim olduğunu bilmiyordu. Peygamberimiz merak etmişti. Hırkasını sırtına alıp dışarı çıkınca, Hz. Sâlim'le (r.a.) karşılaştı. Kur'ân okuyanın Hz. Sâlim olduğunu anladı. Ona olan memnuniyetini şöyle ifade buyurdu: "Ey Sâlim, senin gibi bir Kur'ân okuyanın ümmetim içinde bulunmasından dolayı Allah'a şükrediyorum."

Hz. Sâlim, Müslüman olan ilk bahtiyarlardandı. İslâm duyunca hiç tereddüt etmeden hemen iman etmişti. Babası İranlı Ma'kil adında bir kimseydi. Salim bir savaşta esir düşmüş, Sübeyte isminde bir kadına köle olarak satılmıştı. Subeyte Müslüman olunca, Hz. Sâlim'i serbest bıraktı. Daha sonra Ebû Huzeyfe Hazretleri, Hz. Salim'i kendisine evlâtlık olarak aldı. O zaman henüz bu adet meşru idi. Ona öz evlâdı gibi davranıyordu. Hz. Salim'i kardeşi kızı Fatima bint i Velid ile evlendirdi. Evlâtlık edinmeyi yasaklayan âyet inince, Hz. Ebû Huzeyfe bu hükme uyarak Hz. Salim'i evlâtlıktan çıkardı, Peygamberimiz de onları birbirleriyle kardeş ilân etti.

Hz Sâlim İslâm’ın ilk erlerindendi. İslâm’ın çilesini çekmişti. O devrede dinini yaşamıştı. Peygamberimize vahyolunan âyetleri ezberlemeyi de ihmal etmiyordu. Peygamberimizin hâlis bir talebesiydi.

Hz. Sâlim kimdir? Hz. Sâlim nerede doğmuştur? Hz. Sâlim ne zaman doğmuştur? Hz. Sâlim nasıl Müslüman olmuştur? Hz. Sâlim nasıl hicret etmiştir? Hz. Sâlim nasıl evlenmiştir? Hz. Sâlim’in cesareti, Hz. Sâlim’in hayatı, Hz. Sâlim’in vefatı.

Medine'ye hicret başlayınca, Hz. Sâlim de ilk Muhacirler sınıfına girdi. Muhaberler Medine'ye varmadan önce Kuba'ya yakın Usabe mevkiinde konakladı. Hz. Sâlim, onlara imam oldu. Sahabîlerin ileri gelenlerinin de bulunduğu bir cemaate namaz kıldırdı. Hz. Sâlim çok güzel Kur'ân okuduğu için, imamlığa lâyık görülmüştü. Daha sonra Peygamberimiz onu Kuba Mescidine imam tayin etti. Hz. Salim Sahabilerin kurraları arasındaydı. Kıraatte Sahabîler içinde dört imam vardı. Bunları Peygamberimiz şöyle belirtiyordu: "Kur'ân'ı dört kişiden öğrenin: Abdullah bin Mes'ud, Ubey bin Kâb, Muaz bin Cebel ve Salim."

Bu ifadelerden, Hz. Sâlim'in mümtaz mevkiini öğrenmiş oluyoruz. Hz. Salim ömrünün sonuna kadar Kur'ân tâlimine ve iman hizmetine devam etti. Peygamberimiz zaman zaman Hz. Sâlim'in Kur'ân okumasını ister ve zevkle dinlerdi.

Kur'ân ilminde yüksek bir derecede bulunan Hz. Salim, aynı zamanda cesaret ve üstün şecaat sahibi bir zâttı. Başta Bedir, Uhud ve Hendek olmak üzere bütün gazalarda Peygamberimizin safında çarpışan seçkin bir mücahitti.

Uhud Gazâsında müşrikler Peygamberimizin ordugâhına kadar yaklaşmışlar, hucüm etmişlerdi. Bir müşrikin saldırısıyla Peygamberimiz yüzünden yaralanmıştı. Onun etrafında kalan bir avuç fedai Resulullahı korumak için canlarını siper etmişlerdi. Peygamberimizin yaralandığını gören Hz. Sâlim, koşarak hemen gelmiş, mübarek yüzündeki kanı silmeye başlamıştı. Sıhhıye memurluğu vazifesi yapıyordu. Peygamberimiz de müşriklerin hücumuna çok üzülmüştü. Üzüntüsünü şöyle dile getiriyordu: "Peygamberlerine bu işi reva gören bir kavim nasıl kurtulur?"

Hz Ebû Bekir'in hilâfeti devrinde bazı irtidat hadiseleri vuku bulmuş, bir kısım adamlar peygamberliklerini ilân etmişlerdi. Yemâme bölgesinde Müseylime yalancı peygamber olarak ortaya çıktı. Hz. Ebû Bekir bu belâyı ortadan kaldırmak için üzerine bir kuvvet gönderdi. Bu orduda pek çok Sahabi bulunuyordu.

Hz. Sâlim kimdir? Hz. Sâlim nerede doğmuştur? Hz. Sâlim ne zaman doğmuştur? Hz. Sâlim nasıl Müslüman olmuştur? Hz. Sâlim nasıl hicret etmiştir? Hz. Sâlim nasıl evlenmiştir? Hz. Sâlim’in cesareti, Hz. Sâlim’in hayatı, Hz. Sâlim’in vefatı.

Hz. Ebû Huzeyfe ile Hz. Sâlim de mücahitler arasındaydı. Savaş başladığı sırada, sancağı taşıyan Zeyd bin Hattab (r.a.) şehit düştü. Hz. Sâlim Muhacirlerin sancağını taşımak istedi. Fakat Sahabiler sancağı Hz. Sâlim'e vermek istemiyorlardı. Çünkü şehit düşerse, bu Kur'ân âlimini kaybedeceklerinden endişe ediyorlardı. Ancak, Hz. Salim geride kalmayı kendisine yediremiyordu: "Ben sancağı sizin önünüzde taşımayacak olursam ehl-i Kur'ân'ın en bahtsızı olurum" dedi ve kendisine bir siper edindi.

Savaş iyice kızıştı. Düşman, Müslümanların safını yararak ilerliyordu. Hz. Ebû Huzeyfe'nin (r.a.) bir nutku ile Müslümanlar toparlandı, fakat çok şehit verdiler. Sancak Hz. Sálim'in sağ elindeydi. Bir kılıç darbesiyle sağ kolunu kaybedince, sancağı sol eline aldı. Az sonra sol kolunu da kaybedince, bu sefer sancağı boğazının altına sıkıştırdı. Bu sırada yüksek bir sesle şu âyeti okuyordu: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Onda önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz?"

Sancağı yere düşürmemek için çabalıyordu. Son demine kadar gayret gösterecekti. Fakat bir düşman darbesi buna meydan vermedi, başını vücudundan ayırdı. O sırada Hz. Ebû Huzeyfe de şehit düşmüştü. Sonradan Hz. Salim'in başını Hz. Ebu Huzeyfe'nin iki ayağı arasında buldular. Ebû Huzeyfe'nin başı da onun ayakları arasındaydı. Bu hadise Hicretin 12. senesinde meydana gelmişti.

Hz. Salim, mali yönden de fedakârdı. Fakirleri ve yetimleri gözetir, ihtiyaçlanı görür, kimsesizleri korurdu. Ölmeden önce malını üçe ayırmıştı. Üçte birinin cihad için üçte birinin kölelerin satın alınıp âzad edilmesi için, üçte birinin de kendisini azad eden Hz. Sübeyte'ye (r.a.) verilmesi için vasiyet etmişti. Şehit olduktan sonra Hz. Ebü Bekir ve Hz. Ömer, onun malının üçte birini Sübeyte ye götürdülerse de kabul ettiremediler, "Ben Sâlim'i Allah için azad ettim" diyordu.

Hz. Sâlim kimdir? Hz. Sâlim nerede doğmuştur? Hz. Sâlim ne zaman doğmuştur? Hz. Sâlim nasıl Müslüman olmuştur? Hz. Sâlim nasıl hicret etmiştir? Hz. Sâlim nasıl evlenmiştir? Hz. Sâlim’in cesareti, Hz. Sâlim’in hayatı, Hz. Sâlim’in vefatı.

Hz. Ömer bu malı hazineye aldı. Hz. Sâlim'in şehit olmasıyla, Müslümanlar bir Kur'ân ehlini kaybetmişlerdi ama Hz. Sâlim de şehitlik mertebesine ermişti.

Allah onlardan râzı olsun.