İlerlemecilik (progresivizm) nedir, neyi savunur, neyi amaçlar?

İlerlemecilik (progresivizm) nedir?

Tüm öğrenciler ücretsiz faydalanabilecek! Tüm öğrenciler ücretsiz faydalanabilecek!

Genel olarak, evrenin ana gerçeğinin devamlılık ve kalıcılık değil degişme olduğu inancıyla, her şeyde bir gelişme ve ilerleme aramak eğilimi. Siyasi ve toplumsal açıdan ilerlemeyi toplumsal koşulları iyileştirmeyi ve söz konusu iyileştirmenin gerçek bir toplumsal adaleti sağlayacağını savunan görüş.