İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişine verilen isimdir.

Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı işletebilmek için iletişim şarttır. Buna göre iletişim, bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan halka olarak nitelendirilebilir.

Peki iletişimin öğeleri nelerdir?

Türk-Arap İş Kadınları Konseyi'nden Kızılay'a kan bağışı Türk-Arap İş Kadınları Konseyi'nden Kızılay'a kan bağışı

İletişim öğeleri:

Gönderici (Kaynak) nedir?

Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur. Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur.

İleti nedir?

Göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajlardır.

Kanal nedir?

Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır.

Bağlam nedir?

İletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortamdır.

Dönüt (Geri bildirim) nedir?

Alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır.

Şifre nedir?

Gönderici, iletisini yazıyla, resimle, rakamla vb. aktarabilir. İşte bunlardan her biri şifredir.

Bir iletişimde "gönderici-ileti-alıcı" öğeleri mutlaka bulunur, iletişimi başlatan unsur; göndericidir.

İletişimin sağlıklı olabilmesi için gönderici durumundaki kişinin, alıcıyı ve onun durumunu göz önünde bulundurması gerekir. Aksi taktirde iletişim, başarısız olur.