Kelam nedir?

Söz demektir.

Allah'ın varlığı ve birliğinden bahseden ilme kelam denir.

Kelam ı Kadim nedir?

Kur'an-ı Kerim'e "Kelam ı Kadim" de denilir. Ayetlerine ise "Kelamullah" denir.

Kelim sıfatının anlamı nedir?

Allah'ın kelam sahibi olduğunu bildiren sıfattır.

Kelam ı kibar nedir?

Vecize ve atasözü yerine kullanılan bir ifadedir.

Kelam kelimesiyle örnek cümle:

 "Mecliste arif ol kelamı dinle / El iki söylerse sen birin söyle"  (Karacaoğlan)