Konkordato ne demektir? Konkordato kelimesinin kökeni nedir? Resmi Gazete'deki konkordato tanımı nedir? Konkordato süresi ne kadardır?

Konkordato nedir?

Konkordato; dürüst bir borçlunun, alacaklılarının belli bir çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir cebri anlaşma olup, bununla alacaklılar, borçluya karşı alacaklarının bir kısmından feragat ederler ve/veya borçluya borcunu ödeme konusunda belli bir süre verirler, borçlunun bu süre içinde, borcunun kabul edilen kısmını ödemekle borçlarının tamamından kurtulmasını sağlayan bir hukuki müessesedir.

Konkordato kelimesinin kökeni nedir?

​İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen konkordato aslında “iflas anlaşması” demek. İflas ertelenmesi kurumunun kaldırılması ile oluşan boşluğu doldurması için getirilmiş bir anlaşma çeşididir. 

Resmi Gazete'deki konkordato tanımı

Resmi Gazete’de “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak açıklanmıştır.

Konkordato müesseseleri

Konkordato basit bir tabir ile borçlunun iflastan kurtulması için alacaklılar ile hukuki bir düzlemde anlaşması ve borçlarının yapılandırılmasıdır.Bu anlaşma borçlunun vadesi geldiği halde borçlarını ödeyememesi ya da vadesinde ödeyememe riski altında bulunması durumunda alacaklının indirim yapması ya da fazladan vade vererek borçluyu iflastan kurtarması üzerine yapılan, bir çeşit iflası önlemek adına taviz vermedir.

Ancak her borçlu konkordato ilan edemez.Bu yöntem yalnızca finansal yapıları bozulmuş ve finansal sıkıntı ortadan kalktığında borçlarını ödemeye devam edecek kurumlar için kullanılabilir. Konkordato’nun başlayabilmesi için borçlunun talepte bulunması gerekir ve borçlu alacaklılara iyi niyetli ve dürüst olduğunu kanıtlamak zorundadır.Talep alacaklılar tarafından kabul edilirse hukuki süreç başlar ve yalnızca mahkemece tasdik edilirse borç indirimi ya da vade uzatma gibi anlaşma şartları geçerlilik kazanır.

Konkordato müessesi 4 bölümden oluşur. Bunlar: 

 • Adi konkordato

 • İflastan sonra konkordato

 • Mal varlığının terki suretiyle konkordato

 • Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasıdır.

Konkordato süresi ne kadardır?

Yasada belirtildiği üzere ilgili belgelerin sunulması için mahkeme 3 ay geçici mühlet süresi vermektedir. Eğer talep edilirse bu 3 ay 2 ay kadar daha uzatılabilir ve toplam süre 5 aya çıkar. Mahkeme ise kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içerisinde verir. Kesin mühlet için mahkeme kendisi tarafından atanan komiserin raporunu inceler ve konkordatonun başarıya ulaşacağı kararına varılırsa 1 yıllık kesin mühlet verilir.Kesin mühlet, ihtiyaç olan durumlarda 6 ay kadar daha uzatılabilir.Mümkün olan tüm sürelerin kullanılması halinde konkordato süreci 23 ay kadar sürebilir.

Konkordato’nun tasdik edilmesi ne demektir?

Konkordato’nun tasdik edilmesi, mahkemenin ve alacaklıların, borçlunun verdiği ya da üzerinde anlaşılan başka bir teklife onay vermesi demektir. Mahkemenin verdiği tasdik kararıyla konkordato borçlu için bağlayıcı hale gelir. Bağlayıcı hale gelen konkordato komiser izni olmasa da, talepten önce ya da sonra farketmeksizin mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir.

İflasın ertelenmesi kurumu ile konkordato arasındaki farklar nelerdir?

Konkordato hukuk sisteminde yıllardır mevcut olsa da 15 Mart 2018’de kaldırılan iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasına kadar kullanılan bir yöntem değildi.Zamanı geçmiş ve ömrünü doldurmuş bir sistem olarak tanımlanan iflasın ertelenmesi kurumunun ardından gelen konkordato kurumu daha işlevsel ve taraflar arasındaki menfaatleri korumaya daha yakın:

 • İflasın ertelenmesi 5 yıl kadar sürerken konkordato 23 ay gibi kısa bir sürede sonuç verir.

 • İflas ertelemeye yalnızca anonim şirketler başvurabilirken konkordatoya şahıs ve kooperatifler de başvurabilir.

 • İflasın ertelenmesinde faiz işlerken konkordatoda mühlet süresince faiz işlemez.

 • İflas ertelenmesinde borçlunun tasarruf ehliyeti hükmünü yitirirken konkordatoda devam eder.

 • İflasın ertelenmesine karar verilmesi için mahkeme alacaklıların rızasını aramaz ancak konkordatonun onaylanabilmesi için toplantıya katılacak kişilerin belli olması gerekir.

  Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Serbest piyasada döviz açılış fiyatları