Latîf ne demektir? Latîf ismi Kur'an'da geçer mi? Allah'ın isimlerinden (esma-ı hüsnadan) biri olarak latîf...

Latîf ne demektir?

Hz. Ömer kimdir? Ömer bin Hattab kimdir? Hz. Ömer’in hayatı… Hz. Ömer kimdir? Ömer bin Hattab kimdir? Hz. Ömer’in hayatı…
  1. Zevk ve ruh okşayıcı ince bir güzelliğe sâhip olan, hoş, nâzik, yumuşak.

  2. Maddeyle değil ruhla ilgili, gözle görülebilecek maddî bir varlığı olmayan.

  3. “En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, en ince şeyleri yapan, kullarına ince yollardan çeşitli faydalar ulaştıran” anlamında esmâ-i hüsnâdan (Allah’ın en güzel isimlerinden)dır.

Allah'ın isimlerinden biri olarak "latif"

Latîf Allah’ın isimlerinden biri olarak “fiillerini rıfk ile gerçekleştiren, kullarına iyilik ve merhamet eden, yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan, zâtı duyularla algılanamayan, en gizli ve ince hususları dahi bilen” anlamlarına gelir.

 Latîf ismi Kur'an'da geçer mi?

Latîf ismi Kur’ân-ı Kerîm’in yedi yerinde geçmektedir.