Mantıkta içlem ve kaplam ne demektir?

İçlem:

Bir terimin esaslı özelliklerine, yani kendine has özelliklerine, o terimin içlemi denir.

Kaplam:

Terimin esaslı özelliklerine sahip olan fertlerin tamamı, terimin kaplamıdır.

İçlem ve kaplam arasındaki ilişki

İçlem arttıkça kaplam azalır, kaplam arttıkça içlem azalır.
 

İçlem ve kaplam kavramlarının örnekleriyle açıklaması

Canlı, varlık kavramının kaplamıdır; insan kavramınınsa içlemidir.Canlılık, varlık için esaslı özelliklerine sahip bir fert durumundadır. Canlılık ise insanın esaslı özelliklerinden biridir.